1 op 4 sociale woningen in Vlaanderen in 2015 toegewezen aan vreemdelingen

 

105.370 mensen wachten op een sociale woning waarvan 28% vreemdelingen

Vlaams Belang wil sociale huisvesting voor eigen volk eerst

Uit cijfers verkregen op basis van parlementaire vragen gesteld in het Vlaams Parlement door Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch aan Vlaams minister voor Wonen, Liesbeth Homans, blijkt dat in 2015 1 op de 4 (25 %) van de sociale woningen in Vlaanderen wordt toegewezen aan vreemdelingen. Op in totaal 8.970 toegewezen sociale woningen werden er in 2015 1.594 aan niet EU-vreemdelingen (17,8%), 484 aan EU-vreemdelingen (5%) en 6.211 aan Belgen (69%) toegewezen. Van 681 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.

– In de provincie Antwerpen werden op een totaal van 2.848 woningen er 803 (28%) aan niet-EU-vreemdelingen, 207 (7%) aan EU-vreemdelingen en 4.766 (62%) aan Belgen toegewezen. Van 72 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.
– In de provincie Limburg werden op een totaal van 1.118 sociale woningen er 109 (10%) aan niet-EU-vreemdelingen, 64 (6%) aan EU-vreemdelingen en 698 (62%) aan Belgen toegewezen. Van 247 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.
– In West-Vlaanderen werden op een totaal van 1.676 sociale woningen er 187 (11%) aan niet-EU-vreemdelingen, 60 (3,5%) aan EU-vreemdelingen en 1.402 (83,6%) aan Belgen toegewezen. Van 27 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.
– In Oost-Vlaanderen werden op een totaal van 2.319 sociale woningen er 366 (23%) aan niet-EU-vreemdelingen, 122 (5%) aan EU-vreemdelingen en 1.587 (68%) aan Belgen toegewezen. Van 244 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.
– In Vlaams Brabant werden op een totaal van 1.009 sociale woningen er 129 (13%) aan niet-EU-vreemdelingen, 31 (3%) aan EU-vreemdelingen en 758 (76%) aan Belgen toegewezen. Van 91 toewijzingen was de nationaliteit onbekend.

105.370 kandidaat-huurders wachten op sociale woning

Momenteel staan in Vlaanderen 105.370 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor het verkrijgen van een sociale woning. Het betreft 21.324 (20%) niet-EU-vreemdelingen, 7.992 (7,6%) EU-vreemdelingen en 65.563 (73,4%) Belgen.

– In de provincie Antwerpen betreft het 37.276 kandidaat-huurders waarvan 9.013 niet-EU-vreemdelingen (24%), 2710 EU-vreemdelingen (7%) en 11650 (31%) Belgen.
– In de provincie Oost-Vlaanderen betreft het 25.558 kandidaat-huurders waarvan 1.662 (6,5%) niet-EU-vreemdelingen, 4.178 (16,3%) EU-vreemdelingen en 16.198 (63%) Belgen. Van 3.520 kandidaat-huurders is de nationaliteit onbekend.
– In de provincie West-Vlaanderen betreft het 18.450 kandidaat-huurders waarvan 3.017 (16%) niet-EU-vreemdelingen, 760 (4%) EU-vreemdelingen en 14.058 (76%) Belgen. Van 615 kandidaat-huurders is de nationaliteit onbekend.
– In de provincie Limburg betreft het 13.595 kandidaat-huurders waarvan 1.445 (10,6%) niet-EU-vreemdelingen, 1.091 (8%) EU-vreemdelingen en 7.305 (54%) Belgen. Van 3.745 kandidaat-huurders is de nationaliteit onbekend.
– In de provincie Vlaams Brabant betreft het 12.970 kandidaat-huurders waarvan 2.458 (19%) niet-EU-vreemdelingen, 832 (6,5%) EU-vreemdelingen en 8.395 (64,7%) Belgen. Van 1.285 kandidaat-huurders is de nationaliteit onbekend.

1 op de 2 sociale woningen in Antwerpen is toegewezen aan vreemdelingen

Vooral in de stad Antwerpen swingt het aantal toewijzingen aan vreemdelingen de pan uit. Maar liefst 40% toewijzingen aan niet-EU-vreemdelingen en 8% aan EU-vreemdelingen spannen in de Antwerpse sociale woningbouwmaatschappijen (De Ideale Woning, Woonhaven Antwerpen en ABC) de kroon. Op 1.481 toegewezen woningen in Antwerpen in 2015 werden er 583 aan niet-EU-vreemdelingen en 117 aan EU-vreemdelingen toegewezen. In de stad Antwerpen staan momenteel 28.164 personen op een wachtlijst (De Ideale Woning (11.521), ABC (578), Woonhaven (13.677)). 14.660 van de wachtenden (52%) zijn vreemdelingen (11.363 niet-EU-vreemdelingen en 3.297 EU-vreemdelingen) en 12.270 (43 %) zijn Belgen. Van 1.234 kandidaat-huurders is de nationaliteit niet bekend.

Sociale huisvesting voor eigen volk eerst!

Anke Van dermeersch: “Wat de toewijzing van sociale woningen betreft moet voorrang gegeven worden aan eigen volk.”

Wie niet over de Belgische nationaliteit beschikt, kan niet in aanmerking komen voor een sociale woning. In sommige steden zoals Antwerpen bestaat een meerderheid van de kandidaat-huurders uit vreemdelingen en wordt reeds de helft van de woningen toegewezen aan vreemdelingen. Sommige sociale huurcomplexen zijn verworden tot vreemdelingengetto’s waar van integratie al lang geen sprake meer is. Een vreemdelingenstop is noodzakelijk om de sociale huisvesting terug te geven aan ons eigen volk.

%d bloggers liken dit: