11 juli boodschap van het ANZ.

11 juli boodschap van het ANZ.

Beste vrienden,
Het voorbije decennium werd 1262 dagen onderhandeld over “de vorming van een federale regering”.
De resultaten kent u…minderheidsregeringen, regering in lopende zaken, volmachtregering, regering met gedoogsteun, geen regering … sinds 2017 geen goedgekeurde federale begroting meer …
De coronapandemie heeft, voor zover het nog nodig was, aangetoond dat chaos en inefficiëntie ons deel is.
Vriend en vijand zien dat het zo niet verder kan.
Het is OP.!
Ik roep de politici in Vlaanderen op om zonder verwijl hun verantwoordelijheid te nemen.
Laat u niet verleiden om het land te redden. Politici moeten opkomen voor het volk. Een land is maar een hulpmiddel en heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Die is ruim overschreden. Zet dus volgende, grote stappen.
Toon Vlaamse eendracht en Vlaamse veerkracht.

11 juli 2020, de Vlaamse Feestdag van de hoop?!

Bart Fierens
Voorzitter ANZ

%d bloggers liken dit: