75 rozen (Dirk van Onckelen)

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

op 12 april 2021 zal het dag op dag 75 jaar geleden zijn dat op het binnenplein van de Rijkswachtkazerne te Etterbeek “Voor Vlaanderen: vuur!” klonk. Volgens de overlevering de laatste woorden van dr. August Borms, ter dood veroordeeld door de Belgische staat. De uitvoering van de doodstraf op een kreupele man die met touwen aan de executiepaal gebonden moest worden, was aanleiding voor Willem Elsschots gedicht “Borms”.

De uitvoering van deze doodstraf was ook kenmerkend voor een “repressie zonder maat of einde”, zoals beschreven in het gelijknamig boek van hoogleraar en CVP-senator Raymond Derinne uit 1978.

Dr. Borms was bij aanvang van de eerste wereldoorlog een gematigde “cultuur flamingant”,  maar radicaliseerde door de berichten van de behandeling van de Vlamingen als tweede rangburgers aan het IJzerfront. Zo werd hij activistisch militant die ijverde voor een onafhankelijk Vlaanderen, en was zeer betrokken bij de installatie van de ‘Raad Van Vlaanderen’ in februari 1917.

Na de wapenstilstand van 11 november 1918 werd Borms gearresteerd en wegens “misdaden tegen de staat” ter dood veroordeeld, een straf die later werd omgezet in levenslange dwangarbeid.

Bij tussentijdse verkiezingen in Antwerpen in 1928 benoemde de Frontpartij August Borms tot lijsttrekker en met 83.058 voorkeurstemmen ging de enige in te vullen zetel naar Borms. Vrijgelaten op 17 januari 1929 zette hij zich direct weer in voor de Vlaamse zelfstandigheid en de Frontpartij in het bijzonder.

Als in mei 1940 de staatsveiligheid “politiek verdachten” op transport zet naar interneringskampen in Frankrijk, is ook Borms een weggevoerde. In tegenstelling tot Joris Van Severen (vermoord op 10 mei in Abbeville) is Borms op 10 juli veilig weer in Antwerpen.

Tijdens de vier jaren van bezetting en collaboratie (1940-1945) zal Borms niet op de voorgrond treden, maar is hij wel aanwezig op bv de IJzerbedevaarten en bij het vertrek van Vlaamse vrijwilligers naar het Oostfront. En als voorzitter van een “Commissie” zal hij schadevergoedingen uitkeren aan veroordeelde activisten, waaronder ook zichzelf. “Menselijk, al te menselijk” (Nietzsche)

Tegen het einde van de oorlog wijkt Borms uit naar Duitsland, wetende hoe in de al bevrijde gebieden een straatterreur elke rechtvaardiging onmogelijk maakt. Hij wordt na de oorlog verraden en teruggebracht naar Brussel waar hij in oktober opnieuw de doodstraf hoort uitspreken. Op 12 april ’46…

Ook in april, maar dan april van dit jaar, staan vier leden van Voorpost voor het Belgisch gerecht. Hier is de aanklacht: “aanzetten tot haat”.

Hun misdaad? Waarschuwen voor een niet te ontkennen islamisering, bij middel van het ontvouwen van een spandoek.

Gelijktijdig brengt men Dries Van Langenhove en zijn “Schild & Vrienden” voor de rechter, in de hoop deze als een privémilitie buiten de wet te kunnen stellen.

Ik ga niet zo ver te schrijven dat Borms Voorpost of Dries is, of Dries of Voorpost Borms. Maar ik aarzel niet om te schrijven dat repressie repressie is!

Vlaamse vrienden, senioren in het bijzonder,

Als Seniorenforum Antwerpen willen we een dubbel gebaar stellen, en om dat mogelijk te maken rekenen we op uw steun.

Op zondag 12 april willen we met een delegatie 75 rozen op het graf van Dr. August Borms leggen, een roos voor elk jaar sinds de moord.

We vragen om een vrije bijdrage hiervoor, maar niet enkel voor de 75 rozen maar omdat we de opbrengst integraal overmaken aan het boetefonds waaruit de kosten van de komende en lopende processen en de mogelijke boetes zullen worden betaald.

U mag, na 12 april, volledige transparantie van ons verwachten: we zijn wij geen obscure vzw noch politici die met uw geld vooral zichzelf verrijken.

U kan uw bijdrage storten op het rekeningnummer van Seniorenforum Antwerpen:

BE42 3631 7263 2354

met vermelding van “75 rozen”. Alvast onze warme dank.

Op onze stadwandeling “Boem-Paukenslag wandeling” op vrijdag 4 juni e k gaan we dieper in op de rol van Paul Van Ostayen en Borms in het Activisme. Daarover later meer.

Intussen: blijf gezond, en doe alles om gezond te blijven.

Namens het provinciaal bestuur Seniorenforum Antwerpen,

Dirk Van Onckelen, voorzitter.

ps. : u kan nog altijd inschrijven voor onze “bubbelwandeling” op 21 maart te Westmalle. Hartelijk welkom. 

%d bloggers liken dit: