Aangekondigd ‘masterplan’ inzake transitmigratie blijkt andermaal ‘windowdressing’

Vlaams Belang eist dringende uitbreiding capaciteit in gesloten terugkeercentra en afdoende beveiliging snelwegparkings

Twee maanden nadat de politiediensten aan de alarmbel trokken over de compleet uit de hand lopende problematiek van de transmigratie, blijkt er in de praktijk maar weinig veranderd. Volgens de korpschef van de politiezone Kruibeke-Temse is de situatie er zelfs eerder op verslechterd.

Nog steeds is er sprake van slecht beveiligde parkings en is er – in tegenstelling tot wat twee maanden geleden in een ‘masterplan’ werd aangekondigd – een onverminderd en nijpend tekort aan plaatsen in de gesloten terugkeercentra. Van het voorstel om door het inzetten van een gevangenisboot of de ingebruikname van leegstaande kazernes op korte termijn extra capaciteit voor de gedwongen terugkeer te creëren, werd ‘naar goede gewoonte’ ondertussen niets meer vernomen. In die zin  heeft de korpschef van de zone Kruibeke-Temse dan ook overschot van gelijk wanneer hij spreekt over ‘windowdressing’ inzake de problematiek van de transitmigratie.

Hoe men het ook draait of keert: zonder een drastische verhoging van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra én een afdoende beveiliging van de snelwegparkings – bevoegdheden van staatssecretaris Theo Francken (N-VA), respectievelijk Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) – blijft het voor onze politiediensten dweilen met de kraan open.

%d bloggers liken dit: