Aantal met belastinggeld betaalde islamleerkrachten in ons leerplichtonderwijs op vier jaar tijd met meer dan vijfde toegenomen

Sam Van Rooy: ‘Onderwijsminister Weyts moet Augiasstal van islamonderricht uitmesten in afwachting van door Vlaams Belang bepleite afschaffing van levensbeschouwelijk onderricht in officieel onderwijs.’

Het islamonderwijs zit fors in de lift. Dat blijkt uit het antwoord van onderwijsminister Weyts op een schriftelijke parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Sam Van Rooy. Op amper 4 schooljaren steeg het aantal islamleerkrachten in ons onderwijs spectaculair met liefst 22% van 758 (schooljaar 2014-2015) tot 925 (schooljaar 2018-2019). Inmiddels beschikken reeds 858 scholen van het basisonderwijs en 297 scholen van het secundair onderwijs over een of meerdere islamleerkrachten.

Voor het Vlaams Belang heeft het islamonderricht geen plaats in onze Vlaamse scholen. Sam Van Rooy: ‘Het is toch absolute waanzin dat in het Vlaamse onderwijs les wordt gegeven in een ideologie waarvan de waarden haaks staan op de vrijheden van onze democratische rechtsstaat. De islam erkent niet eens het recht voor moslims om van godsdienst te veranderen. Dat de islam geen zegen maar een gesel is voor de wereld is wordt trouwens op dagelijkse basis in gans de wereld bewezen.’ 

Met betrekking tot het alsmaar uitdijende islamonderricht in onze Vlaamse scholen stelt Sam Van Rooy bovendien vast dat er zich ook een acuut probleem stelt inzake externe controle. Sam Van Rooy: ‘Hoewel de islamitische bronnen (koran, hadith, sharia) tal van onverdraagzame passages bevatten die aanzetten tot geweld en zelfs moord op afvalligen, homo’s, andersdenkenden en een letterlijke interpretatie van de bronnen in de islam nog steeds de norm is, is er amper of geen externe controle op wat die islamleerkrachten tijdens die islamlessen prediken. Het zijn immers de inspecteurs-adviseurs van het met de Moslimexecutieve verbonden Centrum Islamonderwijs die als enige instantie de leerkrachten islam moeten controleren en evalueren. De islam wordt dus gecontroleerd door … de islam. Dit is pure dwaasheid.’ Nog deze zomer kwam aan het licht dat een hulpimam die op Facebook regelmatig salafistische berichten postte en in een Leuvense moskee opriep ongehoorzame vrouwen tikken te geven aangesteld was als islamleerkracht in meerdere basisscholen en van de inspecteurs van de Moslimexecutieve ondanks die feiten zelfs een positief verslag had gekregen.

Alhoewel in de pers regelmatig berichten verschijnen over islamleerkrachten die over de schreef gaan werden volgens het antwoord van de minister op de vraag op vijf jaar tijd amper 15 leerkrachten islam op deze manier ‘niet meer voorgedragen’, wat een gemiddelde is van amper 3 leerkrachten islam per jaar in Vlaanderen. Straffer nog, de bevoegde minister kan zelfs niet eens meedelen hoeveel van deze ontslagen een gevolg waren van het prediken van extremisme. ‘Cijfers van een negatieve evaluatie door de directeurs zelf en/of de redenen van ontslag worden centraal niet bijgehouden bij mijn administratie, noch bij het Executief van de Moslims van België (EMB)’, klinkt het. In het beste geval is dit schuldige nalatigheid. In het meer waarschijnlijke geval een doofpotbeleid.

Het Vlaams Belang wil dat er resoluut komaf wordt gemaakt met het islamonderricht in het Vlaamse leerplichtonderwijs. Dat mag voor het Vlaams Belang gebeuren door de afschaffing van de uren levensbeschouwelijk onderricht in het officieel onderwijs. Sam van Rooy: ‘We stellen immers toch vast dat er in het officieel onderwijs ook bij de eigen bevolking nog maar weinig vraag is naar godsdienstlessen. In afwachting daarvan wil ik dat de minister snel werk maakt van een degelijke externe – niet-islamitische – controle op de manier waarop de islamlessen in ons leerplichtonderwijs worden ingevuld. Minstens moeten ook alle islamleerkrachten die extreme boodschappen verspreiden – onder meer op sociale media – op non-actief worden gezet. Die augiasstal moet eens dringend worden uitgemest.’

%d bloggers liken dit: