Actie 75 Rozen (org. SF-Antwerpen)

ENIORENFORUM ANTWERPEN

Op zondag 12 april zal het dag op dag 75 jaar geleden zijn dat Dr. AUGUST BORMS, vastgebonden aan de executiepaal in de Rijkswachtkazerne te Etterbeek, het bevel gaf: “VOOR VLAANDEREN: VUUR!”

2021: in april staan militanten van Voorpost voor de Mechelse rechter. Hun misdaad? Waarschuwen voor een verdere islamisering, bij middel van het ontvouwen van een spandoek.

Nog in april moeten Schild & Vrienden en Dries Van Langenhove voor de rechtbank verschijnen, onder beschuldiging van het vormen van een privémilitie.

Repressie in 1946 of repressie in 2021: repressie is repressie. Met Seniorenforum Antwerpen willen we een dubbel gebaar stellen, en daarvoor vragen we uw steun: op 12 april 75 rozen leggen aan het graf van Dr. Borms, én: de opbrengst van de inzameling schenken aan het Boetefonds! U kan uw bijdrage storten op het rekeningnummer van Seniorenforum Antwerpen: BE42 3631 7263 2354 met vermelding van “75 rozen”. Alvast onze warme dank.

Namens het Provinciaal Bestuur Seniorenforum Antwerpen,

Dirk van Onckelen

%d bloggers liken dit: