Algemeen vreemdelingenstemrecht Brusselse gewestverkiezingen: Vlaams Belang zegt ‘neen!’ en zal eventuele goedkeuring aanvechten

Algemeen vreemdelingenstemrecht Brusselse gewestverkiezingen: Vlaams Belang zegt ‘neen!’ en zal eventuele goedkeuring aanvechten

In de hoop te kunnen vissen in een nieuwe poel keurden de linkse partijen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement in commissie het vreemdelingenstemrecht voor de gewestverkiezingen goed. Enkel de MR stemde tegen. Open VLD onthield zich bij de stemming, alhoewel Vlaams minister Sven Gatz zich in het verleden heel duidelijk uitsprak VOOR het vreemdelingenstemrecht. Het Vlaams Belang heeft in de commissie geen stemrecht, maar het spreekt voor zich dat de Vlaams-nationalistische partij in de plenaire vergadering ook tegen het voorstel zal stemmen.

Voor het Vlaams Belang moet het stemrecht voorbehouden blijven voor wie over onze nationaliteit beschikt. Het moet een beloning zijn voor wie de wil heeft getoond zich te integreren in onze samenleving.

Daarnaast is het uitbreiden van het stemrecht voor alle niet-Belgen ook nefast voor de gegarandeerde Vlaamse vertegenwoordiging in het Brussels Parlement. “De invloed van de Vlamingen op politiek vlak dreigt zo verder achteruit te gaan. Dit zal ook een argument voor de Franstaligen zijn om te zeggen ‘kijk er zijn quasi geen Vlaamse kiezers meer’”, aldus Dominiek Lootens.

Indien het voorstel ook door de plenaire vergadering van het Brussels Parlement wordt aangenomen, zal het Vlaams Belang dit met alle mogelijke legale middelen aanvechten bij de hogere instanties.

Brussels Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Burgerschap heeft een bepaalde juridische connotatie. Vreemdelingen zijn geen burgers van onze natie omdat zij niet over onze nationaliteit beschikken. Hen stemrecht verlenen druist dan ook in tegen iedere logica.”

%d bloggers liken dit: