Amper 7% terugkerende reizigers getest in oktober: “Laks beleid”

Een kordater beleid had veel besmettingen kunnen voorkomen. Tot deze conclusie komt fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang) na een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). In oktober lieten nog 7% van de terugkerende reizigers zich testen.
De voorbije maanden trokken heel wat reizigers naar rode zones, die eerst verboden en vervolgens sterk afgeraden waren. Volgens cijfers van minister Beke keerden in augustus 29.421 mensen terug uit deze zones, in september 33.709 en in oktober 45.356. Bij het aantal afgenomen testen zien we echter net de omgekeerde beweging. In augustus liet nog 72% van deze reizigers (21.061) zich testen, in september nog amper 59% (19.959) en in oktober, met de nieuwe teststrategie, werd slechts 7% van de terugkeerders uit een rode zone nog getest (3.029).

“Waar Beke in juli nog zwoer dat er pv’s zouden worden uitgeschreven en straffen uitgesproken, moet hij nu toegeven dat dit nooit gebeurde”

De cijfers bewijzen wat het Vlaams Belang van meet af aan had voorspeld: dat bij een laks reisbeleid zonder sancties het draagvlak voor quarantaine en testing als sneeuw voor de zon zou verdwijnen. “Men mag zelfs spreken van een absolute straffeloosheid”, aldus Janssens. “De minister weet ook niet hoeveel terugkerende reizigers werden betrapt op het niet invullen van het Passenger Location Form, dat ingevoerd werd op 1 augustus.” En ook blijkt Beke geen informatie te hebben over de testen, afgenomen van mensen die terugkeerden uit de eveneens risicovolle oranje zones.

“Ik zeg niet dat het hele reisbeleid nutteloos is geweest, want uiteindelijk zijn er heel wat terugkeerders die zich wél plichtsbewust hebben laten testen, waardoor er heel wat besmettingen aan het licht zijn gekomen. Niet minder dan één op de twintig terugkeerders uit een rode zone testte positief”, aldus Chris Janssens. “Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat heel wat andere besmettingshaarden in onze samenleving vermeden hadden kunnen worden indien men het signaal had gegeven dat het testen en de quarantaine niet vrijblijvend waren.” Jonas Naeyaert
Persverantwoordelijke

%d bloggers liken dit: