All posts by Roeland Van Walleghem

No Thumbnail

Wat zegt u? Dwangsommen?

Men kan er bijna gif op innemen: wanneer de media advocaten aan het woord laten die betrokken zijn in een asiel- of vreemdelingendossier, dan zijn dat  praktisch altijd ‘juristen’ die aan dezelfde kantoren verbonden zijn, namelijk, PROGRESS Lawyers Network, met zetels in Brussel en Antwerpen

No Thumbnail

Het bubbelt

De Champagne,  een uitvinding die bijna altijd aan de Benedictijnse monnik Dom Pérignon wordt toegeschreven. Over de toekenning van deze eer bestaat echter tot op de dag van vandaag nog enige discussie. In ieder geval, Dom Pérignon gebruikte witte druiven en maakte de wijn mousserend.