Begrotingsakkoord: “Geniepige taksen, maar aan heilige huisjes wordt niet geraakt”

Nog voor de regering De Croo in de Kamer haar Beleidsverklaring kwam voorstellen, werden de krachtlijnen ervan al via een persconferentie kenbaar gemaakt.“Qua politieke vernieuwing en respect voor het parlement alweer veelzeggend dat de Kamer voor deze regering slechts op de tweede plaats komt”, zo hekelt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas de werkwijze van de paars-groene meerderheid.“De inhoud is echter nog triester: veel geniepige taksen op de kap van de reeds uitgeperste gewone Vlamingen en aan de heilige linkse huisjes wordt niet geraakt.”

Het feit dat de begrotingsonderhandelingen vastliepen net voor de regeerverklaring toont volgens het Vlaams Belang nogmaals aan dat de machthebbers in dit land niet meer in staat zijn om échte beslissingen te nemen. De regering had voor zichzelf nochtans de lat al zeer laag gelegd, namelijk een budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard op een totaal tekort over 2022 van zo’n 20 miljard euro. “Het enige dat de Vivaldi-partijen nog aan elkaar bindt, naast angst voor de verkiezingen, zijn extra taksen, belastingen en heffingen”, stelt Pas.

Zo wordt er niets ondernomen om de energiefactuur voor iedereen betaalbaar te maken. Een éénmalige toelage van 80 euro bovenop het sociaal tarief is een peulschil in vergelijking met de extra inkomsten die de overheid nu binnenhaalt via de taksen op de energiefacturen, zo vindt het Vlaams Belang. “Dit komt er de facto op neer dat de hardwerkende Vlaming bovenop zijn torenhoge energiefactuur onder het mom van ‘solidariteit’ nog eens extra mag bijdragen.”

En wie na zijn energie- en zijn belastingfactuur er toch nog in slaagt om in de zomer op vakantie te gaan, mag dankzij paars–groen binnenkort extra betalen via een vliegtaks. “De wereldvreemde elite heeft met haar klimaatreligie geen idee hoe hard mensen moeten werken om rond te komen, of om zelfs maar één keertje op vakantie te kunnen gaan”, reageert Pas. “Dit nog eens extra gaan belasten is ronduit schandalig!”

“Deze regering kan zelfs nog niet beginnen aan het saneren van de bloedrode begrotingscijfers en staatsschuld”

“Het ligt voor de hand dat een door Wallonië en links gedomineerde regering de weg van meer belastingen ging bewandelen”, verklaart Vlaams Belang–begrotingsspecialist Wouter Vermeersch. “Maar omdat dat toch een beetje gevoelig ligt bij de achterban van MR en Open Vld kiest deze regering voor geniepige, heimelijke en slinkse belastingverhogingen”.  Zo kwam de regering al in 2021 tot 1,5 miljard extra belastingen, zo berekende het Vlaams Belang. 

België behoort ondanks al deze overheidsinkomsten nog steeds tot de zwakke en schuldzieke landen van Europa. “Deze regering met zeven partijen en vier ideologieën slaagt er niet in om zelfs maar te beginnen aan het saneren van de bloedrode begrotingscijfers en torenhoge staatsschuld”, aldus nog Vermeersch. “Aan de heilige huisjes raakt deze linkse en anti-Vlaamse regering niet: de miljardenfactuur van de migratie, de transfers, de Europese Unie en de vele miljoenen die verloren gaan aan een veel te vet Belgisch politiek systeem.” Zelfs aan het financiële gunstregime voor topsporters wordt slechts marginaal geraakt.

Tenslotte stelt het Vlaams Belang vast dat werkgevers met meer dan 50 werknemers opnieuw worden geviseerd. Als beloning voor hun inspanning om zoveel mensen aan het werk te zetten zullen zij gestraft worden met een sanctie van 2,5 procent op de loonmassa gedurende een kwartaal als hun bedrijf bovenmatig veel zieken heeft die langdurig ziek zijn. “Moeten bedrijven nu fraudespeurders worden?”, aldus Vermeersch. “Bovendien geldt die maatregel enkel voor werknemers jonger dan 55 jaar en laat men dus opnieuw de grootste groep van langdurig zieken ongemoeid. En een ernstig plan voor de eindeloopbaanproblematiek dat moet resulteren in werkbaar werk, is er niet.”

“Kortom, dit akkoord is er vooral eentje van een heel klein beetje willen en heel veel niet kunnen”, besluit Pas.

%d bloggers liken dit: