Belangrijk bericht m.b.t. de Vlaamse isolatienorm (van kracht vanaf 1 januari 2020)

De Vlaamse isolatienorm is al even van kracht, maar vanaf 1 januari 2020 verstrengt deze voor alle Vlamingen. Dit geldt zowel voor eigenaars als verhuurders.  Hierbij zal de Vlaamse overheid er strenger op toezien dat alle woningen voldoen aan de energie prestatieregelgeving. Indien er niet wordt voldaan aan deze regelgeving,  gelden er mogelijke sancties zoals een jaarlijkse heffing en strafrechtelijke handhaving.

Wat je vooraf moet weten is dat nieuwbouwwoningen die na 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet werden aangesloten, een geldig energie prestatiecertificaat moeten hebben. Hiermee zijn zij in orde met de Isolatienorm 2020. De nieuwe wetgeving heeft dus betrekking op oudere woningen. De overheid legt alle eigenaars van deze woningen (aangesloten voor 1 januari 2006) op om tegen 2020 alle daken te isoleren. Het gaat zowel om de woningen waar ze zelf in wonen als die ze verhuren. De norm van de dakisolatie ligt op een R-waarde van 0,75m²K/W, wat overeenkomt met een 3 tot 4 centimeter aan isolerend materiaal.

Voldoe je voor 2020 bij een woningonderzoek door een controleur niet aan de norm, dan krijg je strafpunten. Je kunt dit beschouwen als een waarschuwing, die je tijd geeft om alles in orde te brengen. Loopt het aantal strafpunten echter op tot 15, dan wordt je woning wellicht ongeschikt verklaard. Wie bij een controle na 1 januari 2020 niet aan de norm voldoet, en dus de deadline voor de aanpassingen heeft overschreden, mag zich per direct verwachten aan een verklaring van ongeschiktheid. In Wallonië en in Brussel verkiest men eerder de zachte hand door de premies voor dakisolatie op te trekken en eigenaars zo te stimuleren de verbouwingen uit te voeren.

Maar wat als je woning ongeschikt verklaard wordt? Wel, je mag er nog wonen, maar je mag het pand niet meer verhuren. De huidige huurder mag er blijven tot het huurcontract verloopt, maar nadien mag de overeenkomst niet vernieuwd worden. Wie zich niet aan deze regels houdt, wordt wellicht strafrechtelijk vervolgd. Maar zo ver zijn we nog niet, want wij vertellen wat je precies moet doen om volledig in orde te zijn.

Al sinds 1 januari 2015 worden er strafpunten toegekend aan een woning die niet aan de Vlaamse dakisolatienorm voldoet. Dat gebeurt door een wooninspecteur tijdens een woningonderzoek, vaak op aanvraag van de huurders of van een derde partij, zoals een sociaal verhuurkantoor of het OCMW. Op dit moment dus niet aan de orde voor wie een woning in Brussel of Wallonië bezit.

%d bloggers liken dit: