‘Belg’ op terroristenlijst Interpol…

‘Ogenblikkelijke afname nationaliteit van alle Syriëgangers dringt zich op

De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst van 173 IS-strijders verspreid die onderweg zouden zijn naar Europa om zelfmoordaanslagen te plegen. Op de lijst staat ook een Belg. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vindt dat we het voorbeeld van Groot-Brittannië moeten volgen en jihadisten onmiddellijk hun nationaliteit moeten afnemen om hun terugkeer naar ons land te bemoeilijken.

Wat in België niet stelselmatig gebeurt, gebeurt in Groot-Brittannië wel: Syriëstrijders hun nationaliteit wordt ingetrokken om hun eventuele terugkeer naar Europa te bemoeilijken. In België is dit tot hier toe nog niet gebeurd. Waar de regering schermt met het intrekken van de verblijfsvergunning van Syriëstrijders die niet over de Belgische nationaliteit beschikken, blijft het op vlak van de eventuele afname van de nationaliteit van Syriëstrijders relatief stil.

Nochtans kan het wel. Zo raakte recent bekend dat Groot-Brittannië zo’n 150 Syriëgangers de nationaliteit af nam. Het gaat niet alleen om mensen die aan het front met IS hebben meegevochten. Ook van zogenoemde jihadbruiden is de nationaliteit afgenomen.

Het ontnemen van de Belgische nationaliteit van Syriëstrijders is dan ook louter een kwestie van politieke moed. Op basis van artikel 23 van de nationaliteitswetgeving kan de nationaliteit van Belgische staatsburgers immers worden ontnomen. Die voorziet dat de nationaliteit kan worden afgenomen indien burgers ‘tekortkomen aan hun verplichtingen als Belgisch staatsburger.’

Tom Van Grieken: “Wie misbruik maakt van onze gastvrijheid, naar Syrië trekt om zich daar aan te sluiten bij een groepering die als ultiem doel de totale vernietiging heeft van alles waar wij voor staan, plaatst zichzelf automatisch buiten de samenleving. Dat die mensen de Belgische nationaliteit verliezen, is dan ook de evidentie zelve. Geen énkele Syriëganger kan hier nog welkom zijn. Dat het kan, bewijst Groot-Brittannië. Laten wij het Britse voorbeeld volgen. Onze nationaliteit is een gunst, geen recht!”

%d bloggers liken dit: