Benoeming Khattabi betekent het einde van de geloofwaardigheid van het Grondwettelijk Hof

Guy D’haeseleer: “Ik roep N-VA en PVDA op om in de Senaat systematisch tegen te stemmen”

Morgen/vrijdag staat op de agenda van de Senaat de aanstelling van een rechter voor het Grondwettelijk Hof. Dat is samengesteld uit zes beroepsrechters en zes voormalige politici. Deze 12 ambten worden echter allen verdeeld onder de traditionele partijen volgens een vaste verdeelsleutel. Zo werd op 14 november door de Kamer de sp.a’ster Yasmine Kherbache voor het Grondwettelijk Hof voorgedragen. En morgen/vrijdag wordt door de Senaat gestemd over de benoeming van Zakia Khattabi van Ecolo.

N-VA liet reeds weten bezwaren te hebben tegen de persoon die door Ecolo voor dit Hof wordt voorgedragen. Het Vlaams Belang heeft zich echter steeds principieel verzet tegen dergelijke politieke benoemingen als dusdanig in wat uiteindelijk één van de hoogste rechtscolleges van dit land is. Op die manier ondergraaft men immers de democratische rechtsstaat en de legitimiteit van de arresten van dit Hof.

Guy D’haeseleer: “Er is iets fundamenteel mis met dit benoemingssysteem. Rechtspraak door politiek benoemde rechters geeft immers politiek gemotiveerde arresten en die horen niet thuis in een democratische rechtsstaat, maar wel in totalitaire regimes. Ik roep dan ook N-VA en PVDA op om niet alleen tegen de benoeming van Khattabi te stemmen, maar tegen élke politieke benoeming in het Grondwettelijk Hof als dusdanig. Als we samen de krachten bundelen, dan kunnen we deze politieke benoemingscarrousel stoppen omdat dit met een twee derden meerderheid moet gebeuren en die er niet is zonder Vlaams Belang, N-VA en PVDA. En dan ligt de weg open om de wetgeving aan te passen en een eind te maken aan dit verderfelijke systeem.

Het Vlaams Belang zal hoe dan ook eerlang een voorstel van bijzondere wet indienen om de benoemingsprocedure voor het Grondwettelijk Hof fundamenteel te herzien, zodat alleen nog beroepsrechters in dit hof kunnen worden benoemd op basis van een objectieve selectieprocedure. De sleutel om daartoe te komen ligt echter in handen van N-VA en PVDA.

%d bloggers liken dit: