Bezoekrecht en erfbelasting (seniorencongres)

Wetgeving bezoekrecht grootouders

Het Burgerlijk Wetboek stelt: “de grootouders hebben het recht persoonlijk con- tact met het kind te onderhouden.” In de praktijk blijkt dit echter vaak moeilijk afdwingbaar. Het Vlaams Belang ijvert dan ook voor een duidelijke wetgeving voor een gegarandeerd bezoekrecht van grootouders in geval van de schei- ding van de kinderen.

Afschaffing erfbelasting

De erfbelasting is niet alleen een emotioneel beladen heffing, maar vooral ook een overbodige. Mensen horen immers geen twee keer belastingen te betalen op hetzelfde vermogen. Op alle roerende of onroerende goederen die worden door- geschonken van ouder naar kind, werden al eens belastingen betaald. De erfe- nisrechten moeten dan ook volledig afgeschaft worden. België kent al een zeer hoge belastingdruk. Een belasting op verdriet kunnen we dus missen als kiespijn.

%d bloggers liken dit: