‘Broken windows theory’

In New-York wordt de ‘broken windows theory’ strikt toegepast en daalde de criminaliteit fors

De ‘broken windows theory’ is een theorie uit het criminologisch jargon. Deze denkpiste werd in 1982 ontwikkeld door de heren James Q. Wilson en George L. Kelling.  Het komt er op neer dat omgevingen die reeds vervuild zijn, meer vuil aantrekken en criminele buurten voor nog meer criminaliteit zullen zorgen. Zo zal een woning met een gebroken raam vandalisme aantrekken en meer ramen doen sneuvelen. De theorie stelt dat een propere omgeving, vrij van graffiti en verloedering, een preventief effect heeft ten aanzien kleine (maar ergerlijke) misdrijven. Het ordelijk houden van de omgeving zorgt er met andere woorden voor dat er orde en tucht heerst. De broken windows theory is een van de meest bekende criminologische theorieën, maar is eveneens het voorwerp van controverse.  We hoeven u niet te vertellen dat ‘orde en tucht’ de linkerzijde braakneigingen bezorgt,  wat ons alleen al verheugd.

Welnu, in New-York – de stad die nooit slaapt – wordt de nultolerantie en de ‘broken windows theory’ in zijn striktste vorm toegepast. Herstellingen (van vandalisme en vernielingen) worden onmiddellijk uitgevoerd en de daders worden onmiddellijk gevonnist en desgevallend opgesloten en beboet. In feite is dat zelfs niet wereldschokkend: politie en gerecht doen eenvoudig het werk waarvoor ze zijn aangeworven.   Het effect blijft niet uit. Op vijfentwintig jaar tijd, tussen de jaren ’90 van vorige eeuw en vandaag, daalde de criminaliteit in New-York in zijn totaliteit met maar liefst 80%.  Per categorie zijn deze cijfers nog indrukwekkender:  verkrachtingen: min 77%, moord en doodslag: min 82%, diefstallen: min 86%, diefstallen uit wagens: min 94%.

In plaats van allerlei snoepreisjes te organiseren, zouden onze politici beter eens een kijkje gaan nemen hoe het er in New-York aan toegaat.  Daar gaat de ‘opkuis’ blijkbaar vlotter dan in Molenbeek.  Het lik-op-stukbeleid werpt er duidelijk zijn vruchten af. Geen links sociologisch gepamper, wel daadkrachtige repressie. Wie niet horen wil, moet voelen.

De ‘broken windows theory’ zorgt duidelijk voor een aangenamere, properdere, en criminaliteitvrijere samenleving.  Waarop wachten Jambon en C° ?

 

 

%d bloggers liken dit: