Budget besteed aan kinderbijslag van vluchtelingen quasi verdubbeld op twee jaar tijd.

Budget besteed aan kinderbijslag van vluchtelingen quasi verdubbeld op twee jaar tijd.
Geen ‘getrapte’ kinderbijslag voorzien in nieuwe kinderbijslagwetgeving: ‘voorstel Smeyers’ bleek losse flodder

Het bedrag dat wordt uitgegeven aan kinderbijslag van vluchtelingen is op twee jaar tijd quasi verdubbeld. In 2014 werd in totaal 17.500.941,97 euro uitgegeven aan rechthebbende erkende vluchtelingen. Dit bedrag steeg in 2015 tot 22.235.372,92 euro (waarvan 8.665.365,65 euro voor de Vlaamse Gemeenschap) en in 2016 zelfs tot 33.475.296,40 euro (waarvan 14.471.277,39 euro ten laste van de Vlaamse Gemeenschap. Het aantal vluchtelingenkinderen dat recht geeft op kinderbijslag steeg in dezelfde periode van 7.553 op 1 januari 2015 tot 9.396 op 1 januari 2016 (waarvan 3.625 behorende tot de Vlaamse Gemeenschap) en 17.897 kinderen op 1 januari 2017 (waarvan 8.634 behorende tot de Vlaamse Gemeenschap).

Ook de uitkering van kinderbijslag aan zogenaamde ‘staatlozen’ zit fors in de lift. In 2014 werd in België 391.685,90 euro kinderbijslag toegekend aan rechthebbende staatlozen, in 2015 liep dit bedrag op tot 402.887,92 euro (waarvan 83.405,93 euro ten laste van Vlaanderen) en in 2016 zelfs tot 642.452 euro (waarvan 151.184,50 euro ten laste van Vlaanderen). De cijfers omvatten niet de volledige kostprijs van de asielcrisis met betrekking tot kinderbijslag, aangezien er – zoals de minister aangeeft – geen aparte cijfers worden bijgehouden voor wat betreft subsidiair beschermden en geregulariseerden. In 2015 kreeg 50,5% van de asielzoekers het statuut van erkend vluchteling, 10,2% dat van subsidiair vluchteling.

Een ander opvallend antwoord van minister Vandeurzen is dat het nieuwe kinderbijslagdecreet niet zal voorzien in een ‘getrapte’ kinderbijslag, waarbij het bedrag dus afhankelijk zou gemaakt worden van de verblijfsduur in het land. Sarah Smeyers (N-VA) kondigde in het najaar van 2015 op de voorpagina van een krant aan hierover een voorstel te zullen indienen. Er werd echter niets meer over vernomen op Vlaams beleidsniveau, nadat een op het federale niveau ingediend voorstel ter zake naar de prullenmand werd verwezen wegens de evidentie dat kinderbijslag Vlaamse en geen federale bevoegdheid is. Minister Vandeurzen is duidelijk: “Er wordt geen getrapte toekenning van de kinderbijslag doorgevoerd. Kinderbijslag wordt een recht van het kind. (…) Ook kinderen die toegelaten en gemachtigd zijn om te verblijven in Vlaanderen zullen kinderbijslag ontvangen.”

Chris Janssens: “Deze cijfers tonen andermaal aan dat het gevoerde asielbeleid onze samenleving verschrikkelijk veel geld kost. Ik ben ervan overtuigd dat het feit dat asielzoekers hier meteen na hun erkenning recht hebben op volledige kinderbijslag als een magneet werkt op gelukzoekers uit heel de wereld. Op die manier werkt men overigens het ‘shoppen’ van migranten tussen de verschillende EU-landen in de hand. Migranten trekken naar de landen die voor hen de interessantste sociale voordelen bieden. Dit moet worden gestopt. Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement daarom een voorstel ingediend om alsnog een getrapte kinderbijslag te voorzien voor nieuwe immigranten, dat samen zal worden behandeld met de nieuwe kinderbijslagwetgeving waarmee Vandeurzen naar het parlement zal komen. Wat de N-VA belooft maar niet uitvoert, doet het Vlaams Belang wel. Ik hoop dat N-VA en Open VLD, die beiden in de media verklaarden voor een getrapt systeem gewonnen te zijn, consequent met hun eerdere beloften ons voorstel dus niet zomaar zullen afschieten.”

 

%d bloggers liken dit: