Burgemeester van Franse stad Valence wil ouders van ‘reljongeren’ uit hun huis zetten

De sociale verhuurder ‘Valence Romans Habitat’ stuurde vier aanmaningen naar gezinnen die in een HLM (habitation à loyer modéré) wonen, na de deelname van hun kinderen – met de leeftijd van 10 tot 15 jaar – aan het nachtelijke stadsgeweld dat de stad teisterde.

De ‘voorrangswijken’ (quartiers prioritaires) van Valence waren tijdens de paasvakantie inderdaad getuige van ernstige rellen, zoals zo vaak (meestal) veroorzaakt door jonge vreemdelingenbendes. Na onderzoek werden zeven ‘jongeren’ die hadden deelgenomen, geïdentificeerd en opgepakt.

De reactie van de burgemeester is er een die veel poco’s in de gordijnen zal jagen.  De man, Nicolas Daragon (LR), is namelijk een procedure gestart voor het opzeggen van de huurovereenkomst tegen de ouders van deze zeven ‘onbeschaafde jongeren’, die allemaal sociale woningen betrekken en de buurt verzieken.

Op 3 november heeft de sociale verhuurder, Valence Romans Habitat, hen daarom een ingebrekestelling gestuurd, die hen herinnert aan artikel 1735 van het burgerlijk wetboek en artikel 1334-31 van het wetboek van volksgezondheid, die bepalen dat “de huurder verantwoordelijk is voor de daden van de personen die in zijn woning wonen of die hij binnen neemt“. “Als gevolg daarvan wordt een de procedure die leidt tot de beëindiging van de huurovereenkomst onverwijld in gang gezet en de uitzetting opgestart“, heeft de burgemeester vorige week bevestigd.

Beter nog, hij zal op een komende gemeenteraadsvergadering voorstellen dat het college alle hulp (sportcheques, cultuurcheques en alle andere voordelen) intrekt bij gezinnen “die geen verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van hun kinderen“!

We kunnen alleen maar hard applaudisseren voor de beslissingen van deze politicus en de moed die hij toont om een einde te maken aan de straffeloosheid van de jonge relschoppers. Er zijn natuurlijk enkele gemeenteraadsleden die zich verzetten tegen deze maatregelen, die volkomen gerechtvaardigd zijn. En tot welke politieke partij zouden deze aanhangers van straffeloosheid voor jonge delinquenten behoren? Groen (EELV), natuurlijk!

Laat ons die maatregelen gerust overnemen. Want dat is de taal die ze zeker zullen verstaan.

RVW

%d bloggers liken dit: