Category Archives: nieuws

‘Het geld is op immigratiestop’

  Terwijl de regering miljarden besteedt aan de oplopende kost van asiel en migratie, zorgt ze er door besparingen en verdoken belastingen voor dat het leven voor de Vlaming fors duurder wordt. Op basis van tientallen parlementaire vragen, overheidsrapporten, begrotingscijfers en jaarverslagen berekende de studiedienst

No Thumbnail

Rechtzetting

Rechtzetting Ludo Monballiu, verantwoordelijke voor de seniorenwerking in Vlaams-Brabant, zijn telefoonnummer is 02/721.22.54  en niet 02/791.99.54, zoals fout werd medegedeeld.  Gsm nummer:  0468/22.49.47. E-mail: ludo.monballiu@telenet.be

Bestuur Leie-Schelde

Seniorenforum Leie-Schelde Bestuursleden Isabelle de Mazancourt Monique Demeyere Jan Deweer (secretaris) Dominique Dezyn(penningmeester) Michel  Holvoet Linda Kerkhove (ondervoorzitster) Francine Mestdag Nadia Onraedt Carine Quidousse Mark Vandenberghe (voorzitter) Chris Vannieuwenhuyze Eric Wyckaert   Contact: Mark Vandenberghe, 0477.21.61.85 mark.vandenberghe@telenet.be   Jan Deweer, 0486.22.90.43. Jan.deweer@hotmail.com

UNIA (weg ermee)

Ze noemen zichzelf een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Ze zijn ook zeer tevreden dat steeds meer mensen de weg vinden naar Unia. Dat bewijst dat ze nodig zijn, zeggen ze erbij. Te veel slachtoffers melden discriminatie niet omdat ze