Category Archives: nieuws

13 tips om eenzaamheid in de zorg te verminderen

Ongeveer de helft van de ouderen die langdurig zorg thuis of in een rusthuis nodig hebben, is eenzaam. Bij mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking heeft ruim 55 procent te kampen met eenzaamheid, bij mensen met psychische problemen loopt dit zelfs op tot

Meer bedden in rust- en verzorgingstehuizen nodig

Door de vergrijzing moeten jaarlijks tot 3.500 extra bedden in rusthuizen worden gecreëerd. Vandaag zijn dat er slechts 2.000 per jaar. Het aantal Belgische tachtigplussers zal van bijna 600.000 in 2014 stijgen naar 1,3 miljoen in 2060. Om die tsunami van senioren op te vangen,

Weet voor wie u de deur openmaakt!

Diefstal met list is een vorm van diefstal waarbij personen zich onrechtmatig uitgeven voor een politieagent of een medewerker van een water- of elektriciteitsmaatschappij (in de meeste gevallen). De daders proberen met deze valse titel een woning binnen te gaan en zo een diefstal te

Oog in oog met een inbreker? Wat nu?

Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden . Indien