Chris Janssens fractievoorzitter sterk uitgebreide Vlaams Parlementsfractie Vlaams Belang

Vlaams Belang draagt Filip Dewinter voor als lid van het Vast Bureau en kiest zes deelstaatsenatoren

Deze namiddag vond de eerste vergadering plaats van de nieuwe 23-koppige Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement. Op deze fractievergadering werden de beslissingen genomen over de leiding van de fractie en de aanduiding van het Bureaulid en de deelstaatsenatoren.

De Vlaams Belang-fractie herbevestigde op deze vergadering unaniem het voorzitterschap van Chris Janssens, onze Limburgse fractievoorzitter die met 29.725 voorkeurstemmen opnieuw in het Vlaams Parlement verkozen werd. Het ondervoorzitterschap blijft bij ons ervaren West-Vlaamse Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. Het Vlaams Belang heeft recht op één bureaumandaat. Daarvoor draagt de fractie Filip Dewinter voor, het parlementslid met de op één na hoogste anciënniteit van het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Belang heeft op de vergadering ook de knopen doorgehakt inzake de aanduiding van de zes deelstaatsenatoren. Elke Vlaamse provincie krijgt één senator. Voor Oost-Vlaanderen wordt bovendien ook Adeline Blancquaert senator, het jongste vrouwelijke parlementslid – de twee jongste leden van het Vlaams Parlement zijn lid van de Vlaams Belang-fractie.

Hierbij de namen van onze zes deelstaatsenatoren:

Limburg: Leo Pieters

Vlaams-Brabant: Klaas Slootmans

West-Vlaanderen: Yves Buysse

Oost-Vlaanderen: Guy D’haeseleer, Adeline Blancquaert

Antwerpen: Anke Van dermeersch

Fractievoorzitter Chris Janssens dankte na zijn aanduiding als fractievoorzitter “alle fractieleden voor hun vertrouwen” en kondigde ook een sterk  vernieuwde werkwijze aan, gezien de bijna verviervoudiging van de getalsterkte van de fractie. Hij drukte alle verkozenen op het hart “dat ze aan de slag gaan met een belangrijk mandaat van de Vlaamse kiezer” en spoorde hen aan om “met volle overtuiging de Vlaamse belangen na te streven, als het kan vanuit de meerderheid, maar als het moet met evenveel overtuiging vanuit de oppositie”.

%d bloggers liken dit: