Dagelijks kantoren of voertuigen van politie beschadigd !

In 2019 werd dagelijks minstens één politiekantoor- of voertuig beschadigd of vernield, zo blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op een vraag van Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). 377 feiten van vandalisme in de politiekantoren alleen al. “Maar de reële situatie is nog erger”, zegt Depoortere. “Dit zijn enkel nog maar de cijfers die opgelijst werden in de federale databank.”

Depoortere peilde bij Verlinden naar het aantal processen-verbaal die de laatste vijf jaar werden opgesteld wegens vandalisme en beschadigingen aan politiematerieel. “Uit de cijfers blijkt ontegensprekelijk dat er al jarenlang een echte golf van vernielingen aan de gang is. De cijfers voor 2020 zijn nog niet voorhanden, maar uit niets blijkt dat de situatie gewijzigd zou zijn”, aldus nog Depoortere. “Dit moet voor eens en altijd stoppen. De politie heeft een uiterst belangrijke taak, het instaan voor onze veiligheid, en moet deze ongehinderd kunnen uitoefenen.”

“Met straathoekwerkers alleen gaan we dit niet oplossen”

De cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank geven niet aan of de beschadigde en vernielde materialen effectief toebehoren aan de politie als dusdanig, dan wel privé-eigendom zijn van de politiemensen. “Wel is duidelijk dat er in 2019 33 politievoertuigen werden beschadigd of vernield”, vervolgt Depoortere. “En op de domeinen van de politiebureaus ondergingen nog eens 16 voertuigen hetzelfde lot.” Het Vlaams Belang wijst op het hallucinante cijfer van 377 feiten van vandalisme die in 2019 gepleegd werden op de politiebureaus. “Het gaat hier niet om faits divers. Zo werd er bijvoorbeeld acht keer opzettelijk brand gesticht en elf keer een afsluiting afgebroken.”

Voor Ortwin Depoortere is het duidelijk dat de politici van de traditionele partijen de voorbije decennia het probleem niet durfden aan te pakken. “Criminelen allerhande, ook minderjarige, hebben zich door deze laksheid gesteund geweten in hun visie dat politiemensen en hun voertuigen niets anders zijn dan bewegende schietschijven en politiekantoren schietkramen.” Het Vlaams Belang pleit voor een nultolerantie en snelrecht bij geweld tegen politiemensen, brandweerlui en hulpverleners. “En die aanpak kan zich echt niet beperken tot de feiten waarbij geraakt wordt aan de fysieke integriteit van deze mensen”, besluit Depoortere. “Ook hun materiaal moet absoluut gevrijwaard blijven.” Fré Pas
Persmedewerker Vlaams Belang

%d bloggers liken dit: