De actoren op de Belgische elektriciteitsmarkt

Door de liberalisering functioneert de elektriciteitssector tegenwoordig anders. Bij sommige actoren werden verantwoordelijkheden weggehaald om die aan anderen toe te vertrouwen en zo de concurrentie te stimuleren. De liberalisering zorgde ervoor dat de rollen van de verschillende actoren duidelijk werden gedefinieerd.

De elektriciteitsproducenten verkopen de geproduceerde elektriciteit door aan de leveranciers en aan de industriële consumenten. Die elektriciteit wordt vervolgens aan de transmissienetbeheerders bezorgd.

De transmissienetbeheerders (TNB) brengen de elektriciteit via hoogspanningslijnen van bij de producenten tot bij de industriële klanten en de gewestelijke distributiebeheerders. Elia is de TNB voor ons land.

De distributienetbeheerders (DNB) staan in voor de elektriciteitstransformatie naar laagspanning en voor de rechtstreekse bevoorrading van gezinnen via hun netwerken van elektriciteitslijnen.

De leveranciers kopen de elektriciteit aan en verkopen die door aan de eindconsument.

Levering van elektriciteit

Leveringsvergunning

De levering van elektriciteit die in België via het transmissienet gebeurt door tussenpersonen en leveranciers, is vergunningplichtig.

Vergunningen voor het leveren van elektriciteit aan in België gevestigde klanten die aangesloten zijn op het transmissienet of op een directe lijn waarvan de nominale spanning meer dan 70.000 volt bedraagt, worden afgeleverd door de federale minister van Energie.

Aanvragen voor leveringsvergunning moeten gericht worden aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Voor het leveren van elektriciteit via het distributienet raadpleegt u:

  • voor Brussel: BRUGEL;
  • voor Vlaanderen: VREG;
  • voor Wallonië: de CWaPE

Ondernemingen houders van een leveringsvergunning van elektriciteit

2010-0024bis ESSENT Belgium S.A. Veldkant 7 2550 Kontich Belgique 02/02/2016 02/02/2021
2010-0025bis ENOVOS Luxembourg S.A. Domaine de Schlassgoard L-4327 Esch-Sur-Alzette Grand Duché de
Luxembourg
02/02/2016 02/02/2021
2016-0026bis Uniper Global Commodities SE Holzstrasse 6 DE-40221 Düsseldorf Allemagne 18/03/2016 18/03/2021
2016-0027bis SA Axpo Benelux Avenue Louise 480 1050 Bruxelles Belgique 08/06/2016 08/06/2021
2016-0040 BVBA NEXT Kraftwerke Belgium Paleizenstraat 153 1030 Bussel Belgique 02/12/2016 02/12/2021
2016-0041 Vlaams Energie Bedrijf N.V. TOUR & TAXIS – Koninklikk Pakhuis bus 301
Havenlaan 86C
1000 Bussel Belgique 16/12/2016 16/12/2021
2017-0042 BURGO ENERGIA Srl Via Piave 1 IT – 36077 Altavilla Vicentina Italie 21/02/2017 21/02/2022
2017-0030bis TOTAL GAS&POWER LtD – UK 10 Upper Bank Street – Canary Wharf UK – E14 5BF London United Kingdom 24/04/2017 24/04/2022
2017-0032bis Eneco België BV Battelsesteenweg 455 I 2800 Mechelen Belgique 24/05/2017 24/05/2022
2017-0031bis ArcelorMittal Energy S.C.A. 24-26 Boulevard d’Avranches LUX – 1160 Luxembourg Grand Duché de
Luxembourg 08/06/2017 08/06/2022
2017-0043 Energie I&V Belgie Bleyveldstraat 3320 Hoegaarden Belgique 12/09/2017 12/09/2022
2017-0044 Direct Energie S.A. Rue Louis Armand, 2 bis FR – 75725 Paris Cedex 15 France 13/11/2017 13/11/2022
2017-0045 Direct Energie Belgium S.A. Avenue Louise 149, boîte 24 1050 Bruxelles Belgique 13/11/2017 13/11/2022
2017-0029ter SA Société Européenne de Gestion de l’Energie avenue du Bourget 44 1130 Bruxelles Belgique 13/12/2017 13/12/2022
2017-0046 Eneco Belgium B.V. Battelsesteenweg 455 I 2800 Mechelen Belgique 12/02/2018 12/02/2023
2017-0033bis Eni Gas & Power SA Medialaan 31 1800 Vilvoorde Belgique 22/02/2018 22/02/2023
2017-0035bis POWERHOUSE B.V. Straat van Florida 23 NL – 1334 PA Almere Nederland 21/12/2017 23/02/2023
2018-0047 Statkraft Markets GmbH Deredorfer Allee 2a DE – 40476 Düsseldorf Deutschland 27/02/2018 27/02/2023
2018-0036bis LAMPIRIS S.A. Rue Saint-Laurent 54 4000 Liège Belgique 22/04/2018 22/04/2023
2018-0048 Aspiravi Energy nv Thor Park 8300 3600 Genk België 26/07/2018 26/07/2023
2019-0015ter ELECTRABEL S.A. Simon Bolivarlaan 34 1000 Brussel België 10/07/2019 10/07/2024
2019-0020ter LUMINUS nv Markiesstraat 1 1000 Brussel België 18/07/2019 18/07/2024
2019-0049 Scholt Energy Control nv Kalkhoevestraat 30, bus 3.2 8790 Waregem België 26/08/2019 26/08/2024
2019-0039bis TOTAL Gas & Power Belgium S.A. Rue Saint-Laurent 54 4000 Liège Belgique 25/08/2019 25/08/2024
2019-0050 GETEC Energie GmbH. An der Börse 4 DE – 30159 Hannover Duitsland 10/05/2019 10/05/2024
2019-0021ter RWE Supply & Trading GmbH Altenessenerstrasse 27 DE – 45141 Essen Allemagne 01/02/2020 01/02/2025
2020-0051 AOT Energy Belgium Boulevard de France 7, bte 8 1420 Braine-l’Alleud Belgique 28/06/2020 28/06/2025

%d bloggers liken dit: