“De coronaperiode is een uitstekend moment om het traditionele ‘gezin’ af te schaffen” !

Men voelt perfect aan dat allerlei krachten misbruik trachten te maken van de huidige coronapandemie. In dit land tracht de loserscoalitie via een reclamecampagne van  ‘1 ploeg van 11 miljoen’, het belgicisme te promoten. Internationaal tracht de schurk Soros, via zijn duistere organisaties, het traditionele gezin naar de haaien te helpen.

Will they destroy the family? - Lyle Shelton

In een artikel, getiteld “The coronavirus shows it’s time tot abolish the family’, roept een zekere Sophie Lewis van OpenDemocracy (Soros) op om een einde te maken aan het traditionele gezin en probeert zij de lezers ervan te overtuigen dat de COVID-19 pandemie het moment is om los te breken uit dat ‘kerngezin’

Dat ligt natuurlijk volledig in de lijn van wat György Schwartz, alias Soros, zelf liet optekenen: “We bevinden ons nu in een ‘revolutionair moment’ dat ons in staat stelt het ‘ondenkbare’ te realiseren. Wat dat ‘ondenkbare’ voor die schurk dan wel is, wordt nu ook duidelijk.

Sophie Lewis, wie dat ook moge zijn,  stelt dat te veel huishoudens tegenwoordig gedefinieerd worden door asymmetrische machtsverhoudingen binnen het huishouden en dat grondbezit, hypotheekafbetalingen en ‘patriarchale opvoeding’ slecht zijn voor onze gezondheid. Lewis zegt verder dat homoseksuele en ‘vervrouwelijkte’ mensen – vooral de zeer oude en zeer jonge – per definitie niet veilig zijn in dergelijke ‘kapitalistische huishoudsituaties’.

Er staan nog een heleboel andere bizarre argumenten in Lewis’ artikel. De meeste daarvan zijn in wezen feministische en communistische kritieken op de onderdrukkende aard van het door mannen geleide gezin en de noodzaak van een volledige herziening van ons denken over de economie en het gezin.

Wat deze marxistische troela van OpenDemocracy in gedachten heeft om de gezinseenheid te vervangen wordt niet in detail uitgelegd, maar zij gebruikt veel indrukwekkende woorden om uit te leggen dat normaal abnormaal is.

Het is goed te weten dat deze totaal krankzinnige manier van denken niet snel terrein zal winnen. Mannen en vrouwen zijn voorbestemd om een echtgenoot te vinden, een gezin te stichten en kinderen groot te brengen. Dat er uitzonderingen zijn, weten we ook wel, maar dat hoeft niet de marxistische norm te zijn.

Ter herinnering: George Soros is een Joodse miljardair die zijn fortuin misbruikt om in gans Europa de democratie te ondermijnen met steun aan extreemlinkse lobbygroepen

RVW

Bron: OpenDemocracy https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/coronavirus-crisis-shows-its-time-abolish-family

%d bloggers liken dit: