De Lijn koopt ‘lokaal’ bussen in……Turkije

Autobusbouwer Van Hool loopt deels order mis voor 200 elektrische bussen voor De Lijn.

Wie in de raad van bestuur van De Lijn blokkeert Van Hool? Vlaams Belang Mechelen kwam in het bezit van het verslag van de ondernemingsraad van autobusbouwer Van Hool in Koningshooikt. Uit het verslag van 17/12/2020 blijkt dat de firma een bestelling van De Lijn voor 200 elektrische bussen deels zal mislopen ten voordele van een Turkse firma. We citeren het verslag van de ondernemingsraad: ‘Op de vraag of er al iets geweten is over de order voor de elektrische bussen van De Lijn wordt er medegedeeld dat er eerst 200 wagens worden gevraagd. Er zullen twee leveranciers 30 wagens mogen leveren. De overige zal 1 van die 2 mogen maken. Bij het einde van de raad komt mr. Filip met de mededeling dat Van Hool niet mag meedingen naar het order omdat we te weinig referenties kunnen voorleggen aangaande aantallen geleverde wagens. Blijkbaar wou iemand van de raad van bestuur dit zo in het lastenboek hebben.’Van Hool mag dus 30 bussen leveren en een niet nader genoemde firma nog eens 30. Veertig bussen komen al van de Turkse firma Temsa (zie link onderaan). Indien het Turkse Temsa niet de onbekende firma is waarvan sprake zijn er nog 100 bussen niet toegewezen. Maar vermits we uit het verslag van de ondernemingsraad kunnen opmaken dat Van Hool niet in aanmerking komt, gaat deze Vlaamse order wellicht aan een Vlaamse gevestigde waarde voorbij ten voordele van een Turkse onderneming.Frank Creyelman: “We stellen vast dat het ‘tous ensemble’ gegeven niet enkel meer de 11 miljoen Belgen betreft maar nu ook de meer dan 80 miljoen Turken. We hebben nu wel een Vlaamse regering die terecht oproept om lokaal te kopen maar zelf liever het buitenland gaat opzoeken. De firma Van Hool stelt meer dan 3.200 mensen te werk waarvan het grootste deel in onze regio. Alleen al in de autobusafdeling zijn sinds maart 1.000 van de 1.800 technisch werkloos. Het uitbetalen van de technische werkloosheid kost de belastingbetaler én de arbeiders zelf al heel wat centen. Het Vlaams Belang eist dat de bussen voor De Lijn in Vlaanderen worden besteld én gemaakt. Men moet in economisch opzicht niet steeds heiliger willen zijn dan de paus. Dat doet men trouwens in andere dossiers ook niet. Wij hebben onze fractie in het Vlaams Parlement gevraagd om het dossier op de tafel van de regering te gooien. Wij willen alvast zeker weten WIE in de raad van bestuur van De Lijn het blokkeren van Van Hool in het lastenboek liet inschrijven. Het zou immers ook niet de eerste keer zijn dat louche contracten (cfr. mondmaskers) in Turkije worden aanbesteed.”https://turksemedia.nl/belgie-koopt-turkse…/…A

Bron: VB-Mechelen

%d bloggers liken dit: