De wetgeving op zonnepanelen verandert op 1 januari 2021

In het ene gewest al wat ingrijpender dan in het andere. Investeren in zonnepanelen blijft heel rendabel.  Maar de overheden sporen je meer en meer aan om de opgewekte energie van je zonnepanelen maximaal zelf te verbruiken.

Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2021 schaft de Vlaamse regering het principe van de terugdraaiende teller af voor alle nieuwe installaties. De terugdraaiende teller laat je toe om gedurende 15 jaar de overtollige stroom van je zonnepanelen tijdelijk op het elektriciteitsnet te plaatsen om deze later te gebruiken. Je betaalt dus enkel voor de energie die je van het net haalt op het ogenblik dat je zonnepanelen te weinig stroom produceren. Als je vóór het einde van 2020 zonnepanelen installeert en in gebruik neemt, geniet je nog van dit systeem.

Nieuw systeem
Om de afschaffing van de terugdraaiende teller te compenseren, kan je vanaf 2021 een eenmalige investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Deze bedraagt maximum € 1500 afhankelijk van de capaciteit van de installatie. Het bedrag van de premie zal jaarlijks herzien worden.
Ook het prosumententarief, een vast bedrag dat je betaalt voor het gebruik van het net, verdwijnt. Vanaf 2021 komt er een bijdrage die wordt berekend op je effectieve verbruik. Als je de energie van je zonnepanelen onmiddellijk gebruikt, betaal je niets. Haal je stroom van het net omdat je zonnepanelen niet produceren, dan betaal je een bijdrage aan de netbeheerder. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk van je zelfgeproduceerde stroom te verbruiken.

Ondanks de investeringspremie is er een verschil in terugverdientijd
Volgens energieregulator VREG consumeert de gemiddelde prosument slechts 20 à 30% van de energie die zijn zonnepanelen opwekken. Dit heeft invloed op de terugverdientijd van de installatie. Installaties geplaatst vóór 2021 hebben een terugverdientijd van 7 tot 8 jaar. In het nieuwe systeem vanaf 2021 zal de terugverdientijd-  met hetzelfde percentage van zelfconsumptie- rond 10 jaar liggen. Tenzij je meer dan 50% van de opgewekte zonne-energie meteen zou verbruiken. Daarom is het dus in de toekomst interessant om ook je e-wagen op te laden met stroom uit je zonnepanelen en te investeren in een thuisbatterij.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het aantal groenestroomcertificaten daalt in Brussel
Het Brussels gewest ging sedert begin 2020 over naar gedeeltelijke compensatie. De nettarieven worden niet meer gecompenseerd door de elektriciteit die je op het net plaatst. Je betaalt dus nettarieven op basis van de werkelijke afname van het net. De energiekost zelf berekent men op basis van het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en de elektriciteit die je op het net injecteert.  In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië ontvang je  gedurende 10 jaar groenestroomcertificaten. Vanaf 1 januari 2021 daalt het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toebedeeld voor nieuwe installaties met 17%.

Bron: Octa+

%d bloggers liken dit: