Diepvriesketen Picard negeert het Vlaams karakter van Zaventem

Het Franse diepvriesbedrijf Picard, met meerder winkels in dit land, neemt het niet nauw met het taalgebruik in Vlaanderen. Zo verspreidde het eentalig Franstalige folders in het Vlaamse Zaventem, wat ons bestuurslid Ludo Monballiu niet ontging.  Ludo nam onmiddellijk contact op met het bedrijf en met het plaatselijk gemeentebestuur. De bevoegde CD&V-schepen gaf Ludo en het Vlaams Belang over de hele lijn gelijk.                                                                                       

Persmededeling voor onmiddellijke publicatie

Sint-Stevens-Woluwe: Vlaamse (deel)gemeente

De inwoners van Sint-Stevens-Woluwe ontvingen een reclamepakket met daarin nogmaals een eentalig Franse folder van de diepvriesfima Picard, gevestigd op de Leuvensesteenweg 7, te 1932 St-Stevens-Woluwe. Op de achterpagina van de folder worden de vestigingen van Picard in België vermeld. De vestiging te SSW wordt daarop gecatalogiseerd bij “Bruxelles” terwijl Sint-Stevens-Woluwe uiteraard in het Vlaams Gewest, in Vlaams-Brabant gesitueerd is. Dit is de zoveelste provocatie; de directie houdt haar wensen klaarblijkelijk voor werkelijkheid. In de winkel worden de klanten in het Frans aangesproken; de kennis van het Nederlands van het personeelslid is armtierig.

We hebben ons ongenoegen aan de firma overgemaakt. Wij hebben ook de schepen voor het Vlaams karakter van de gemeente gevraagd op te treden. Wanneer een terechtwijzing van een gezagsorgaan -in dit geval het gemeentebestuur- komt, is ze efficiënter.

De verfransingsgraad van SSW neemt dramatische vormen aan. Het uitdeinende Brussel drukt meer en meer een stempel op het dagelijkse leven. Deze zoveelste provocatie moet een keerpunt,een riposte inluiden. Wij vragen daarom  actiever optreden van dit gemeentebestuur. Nieuwkomers moeten beter geïnformeerd worden en de dienst bevolking moet nog meer laten blijken dat het Nederlands de enige officiële taal van de gemeente is. Dit geldt zeker voor firma’s/handelaars die zich in de gemeente willen vestigen. Tegen de verfransing van het straatbeeld moet actief worden opgetreden.

                                                                              *****

Perscontact:

*Ludo Monballiu, VB Zaventem, 02/721.22.54 – 0468/22.49.47

*Eddy Longeval, prov.coördinator, 0494/17.39.19

 Adres directie Picard: Ch.de Bruxelles 12, 1410 Waterloo, tel.: 02/353.08.50

x

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mijnheer de schepen,

Eind vorige week ontvingen wij te St-Stevens-Woluwe een reclamepakket met daarin nogmaals een eentalig Franse folder van de diepvriesfirma Picard, Leuvensesteenweg 7, 1932 SSW. Vermelde firma heeft reeds meermaals eentalige folders laten bedelen. Op de achterzijde van de folder worden alle vestigingen in België vermeld. De vestiging te SSW staat daar gewoon onder de “Brusselse” vestigingen gerangschikt. Wij worden dus als een “Brusselse” gemeente beschouwd. Dit terwijl de winkel te Waver bv. onder “Brabant Wallon” staat. “Vlaams-Brabant” kennen ze dus klaarblijkelijk (bewust?) niet bij Picard. De klanten worden in de winkel in het Frans aangesproken; de kennis van het Nederlands van de winkelbediende is benedenmaats. Op het kasticket overheerst het Frans.

De politiek van Picard is op zijn minst “provocatief” ten opzichte van de Nederlandstaligen te noemen. Dit terwijl Sint-Stevens-Woluwe al kreunt onder de verfransing. Dit laatste mag echt niet onderschat worden. Het minste dat kan gebeuren is zo ’n firma terechtwijzen. Ik heb mijn opmerkingen reeds overgemaakt; anderen zullen dat wellicht ook gedaan hebben. Wanneer een terechtwijzing van een gezagsorgaan, in casu het gemeentebestuur, komt, heeft ze meer draagkracht en is ze efficiënter. In die optiek ben ik zo vrij u, als schepen voor het Vlaams karakter van de gemeente, te verzoeken vermelde firma te contacteren. Gegevens: Picard, Chaussée de Bruxelles 12, 1410 Waterloo,, info@picard.be, tel. 02/353.08.50.

Picard is één geval. Er zijn nog veel handelszaken die het niet nauw nemen met de taal van de bevolking en het taalstatuut van de gemeente. Het lijkt me wenselijk dat het gemeentebestuur ter zake in de mate van het mogelijke informeert en initiatieven neemt.

Dank bij voorbaat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geachte directie,

Vorige week ontvingen de inwoners van Sint-Stevens-Woluwe een reclamepakket met daarin een eentalig Franse folder van de firma Picard. Het is niet de eerste maal dat eentalige folders van uw firma in Sint-Stevens-Woluwe verspreid worden.

Sint-Stevens-Woluwe is een deelgemeente van Zaventem en behoort tot het Vlaams Gewest, provincie Vlaams-Brabant. Respect voor de officiële taal van de gemeente zou niet misstaan. Op de laatste pagina van uw folder rangschikt u de vestiging te Sint-Stevens-Woluwe bij “Bruxelles”. Zoals Genval, Waver en Waterloo correct onder “Brabant-Wallon” worden vermeld, had u Sint-Stevens-Woluwe onder “Brabant- Flamand” moeten vermelden. Door de gemeente bij “Bruxelles” te voegen maakt u een politiek statement dat in Vlaanderen zeker niet gesmaakt wordt. U wekt daardoor de indruk dat u eisen en stellingen van extremistische Franstalige politici ondersteunt.

In de winkel worden de klanten in het Frans aangesproken; de kennis van het Nederlands van het personeelslid lijkt eerder beperkt. Het lijkt me dringend tijd dat u uw visie op en kennis van verhoudingen, staatsstructuur, geografie, geschiedenis, taalwetgeving enz. bijstelt. Het feit dat u een Franse firma is met maar 1 vestiging in Vlaanderen, geeft u niet het recht de belangrijkste landstaal en haar sprekers onheus te behandelen.

U schat  klaarblijkelijk nog meer  verkeerd in. Door in Brussel -dat een tweetalig statuut heeft- eveneens enkel eentalig Franse publiciteit te voeren, toont u van weinig burgerzin. Ga eens te rade bij uw landgenoten van Cora. 

Beschouw wat voorafging als constructieve kritiek en houd er a.u.b. rekening mee.

Mvg,

L.Monballiu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CD&V SCHEPEN VOLGT VLAAMS BELANG

De diepvriesproducten firma Picard vond het nodig nogmaals een eentalig Franse folder te verspreiden te Sint-Stevens-Woluwe, deelgemeente van Zaventem. Meer nog, in de folder vermeldden zij hun vestiging te St-Stevens-Woluwe bij de vestigingen van het Brussels Gewest en niet bij Vlaams-Brabant. Bij FDF-Défi wreven ze zich in de handen. Dezelfde Franse folder wordt ook te Brussel verspreid, wat al even inciviek is; daar zou hij uiteraard tweetalig moeten zijn. Het incident deed zich voor niet lang nadat Aldi al in de fout ging door in Vlaanderen een tweetalige folder te verspreiden.

Onze vrienden te Zaventem schreven Picard ter zake aan en verspreidden een persmededeling. Ook de Zaventemse schepen voor het “Vlaams karakter”, CD&V-er Hamid Akaychouh, werd gecontacteerd. De pers besteedde aandacht aan de zaak en de schepen reageerde prompt. Hij nam contact op met Picard en er zou nog een persoonlijk en fysiek gesprek volgen om Picard uit te leggen hoe ze reclame kunnen maken zonder Vlaanderen te schofferen. De schepen gaat hierbij in op ons protest en advies  en maakt er een gemeenschappelijk protest van, wat lovenswaardig is. Wij vernamen dat hij reeds onder vuur ligt bij bepaalde Open Vld coalitiegenoten.

Vermelde schepen ging ook minister Weyts als minister van de Vlaamse Rand contacteren. Dat gebeurde intussen al door volksvertegenwoordiger Jan Laeremans die een schriftelijke parlementaire vraag over de zaak aan Weyts stelde. Daarin wordt aan Weyts gevraagd wat assertiever en creatiever op te treden wat de Rand betreft. Waarom geen informatieve brochure aan het ondernemingsloket aan elke handelaar die zich in de Rand wil vestigen, overhandigen? Een brochure waarin de identiteit en het taalstatuut van onze gemeenten uitgelegd wordt en waarin aangedrongen wordt de adviezen na te leven. Waarom geen adviserend ambtenaar die -in samenspraak met de gemeenten- megafirma’s als Ikea, Brico, Krefel e.a. die zich in de Rand vestigen maar op een Brussels publiek gericht zijn, adviseert wat taalgebruik betreft? Waarom geen ministerieel schrijven aan de firma’s (als Picard) die zich herhaaldelijk bezondigen aan dit soort praktijken? …

De verfransing of ontnederlandsing van de Rand gaat verder en is een complex probleem met meerdere aspecten. Daar zijn we ons van bewust. Maar wij blijven het “veldwerk” daar doen en belangrijk vinden ook al noemen  sommigen dat wat geringschattend “kurieren am Symptom”.

LM

%d bloggers liken dit: