Dit land is ziek, doodziek, tijd voor euthanasie

In de afgelopen decennia is het parlement volledig ontdaan van zijn politieke rol.  Het is nu in de rechtbanken en hoven dat politieke en ideologische tegenstellingen worden geventileerd.  In diezelfde instellingen tracht men tegenstrevers – zij die er een andere mening op nahouden – het zwijgen op te leggen. Vaak lukt dat zelfs, omdat vele rechters benoemd werden door diezelfde aanklagers.  Sinds de Wet Moureau (racismewet), een afkooksel van de Franse Wet Pleven (bijgestuurd door de Wet Gayssot), en andere muilkorfwetten, kan het niet meer op. En toch gaat het nooit ver genoeg voor de politiekcorrecte kliek. Patrick Dewael (VLD), voormalig Kamervoorzitter, liet gisteren in TerZake weten dat het de ambitie is van de huidige losersregering om de Grondwet te wijzigen. Drukpersmisdrijven, die nu voor een assisenhof worden beslecht, moeten gezien de complexiteit voortaan gecorrectionaliseerd worden, aldus de Dewael. Een woord, een zin of een mening, die niet strookt met wat ze graag lezen of horen, kan u dan gemakkelijker voor de rechtbank brengen.

Zij vallen aan in de rechtbank om de tegenstander te kunnen culpabiliseren en hem te kunnen bestempelen met het beruchte ‘door justitie veroordeeld’ of nog beter: ‘multi-recidivist’. Het is alsof de veroordeelde een oude dame heeft beroofd, terwijl hij/zij alleen maar te kennen heeft gegeven het niet eens te zijn met de Pensée unique of eenheidsdenken van enkele overjaarse soixantehuitards en hun nakomelingen. Ze maken een amalgaam tussen misdadigers van gemeen recht met ‘opinie-misdadigers’.

Nog nooit werd de vrijheid om te denken en zich uit te drukken zo gecriminaliseerd. Zij vermenigvuldigen de wetten die ‘opiniedelicten’ strafbaar stellen in naam van de strijd tegen ‘haatzaaien’ of ‘discriminatie’. De magistraat krijgt een ongekende rol als politiek rechter over wat gezegd en niet gezegd wordt, over wat gedacht wordt en niet gedacht.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat de mainstream media (MSM) het eenzijdige denken aan de publieke opinie wil opdringen. En wie zich daartegen probeert te verzetten, wordt door het kamp van weldenkenden bij de geringste gelegenheid nauwlettend in de gaten gehouden, gecensureerd en bestraft. De vrijheid van informatie en denken is in dit land in gevaar. Het lijkt er wel op dat het regime, de media en gerecht afspraken hebben gemaakt.

Voor het ontrollen van een spandoekje met de slogan ‘Stop de islamisering’ kregen enkele militanten onlangs effectieve gevangenisstraffen van zes maanden. De foto van die vrouwelijke rechter mag van Baby De Croo niet getoond worden, niettegenstaande dat’ madam de juge’ wekelijks in een Tv-programma te zien is.

De regimezenders VRT en VTM, dragen daarin ook een verpletterende verantwoordelijkheid. We zien nu dat ze zich gedurende tientallen minuten focussen op een voortvluchtige militair die tot op vandaag, los van de onterecht meegenomen wapens,  geen vlieg kwaad deed. In feite kan die ene militair hun geen barst schelen, want het is de rechterzijde van het politieke spectrum dat ze onrechtstreeks willen raken, het Vlaams Belang.

Dit land is ziek, doodziek, euthanasie is de enig oplossing.

Reageer mensen, reageer

Roeland Van Walleghem

%d bloggers liken dit: