Dringend meer plaatsen in gesloten centra nodig

Hoog tijd om asielopvang om te vormen tot meer plaatsen in gesloten centra!

Men zal zich nog herinneren dat Theo Francken zich tijdens de asielcrisis van 2015 de schoenen van onder zijn lijf liep om in een handomdraai een zeer uitgebreid netwerk voor opvang van asielzoekers uit de grond te stampen. Nu de asieltsunami enigszins is afgenomen, staat een deel van deze plaatsen intussen leeg of worden zij bezet door erkende vluchtelingen, voor wie deze plaatsen evenwel niet bedoeld zijn. Erkende vluchtelingen dienen immers in eigen huisvesting te voorzien (zij het doorgaans wel met het geld van de belastingbetaler via de OCMW-steun die ze krijgen).

Uit een antwoord van staatssecretaris Francken op een vraag van Barbara Pas blijkt dat er momenteel niet minder dan 26.321 opvangplaatsen voor asielzoekers zijn, maar dat daarvan ‘slechts’ 87% bezet is. Bovendien wordt 10% van deze plaatsen nog eens ingenomen door erkende vluchtelingen, zodat de feitelijke bezettingsgraad door asielzoekers in feite maar 77% bedraagt.

Dit opvangnetwerk kost de belastingbetaler nog altijd handenvol geld, want ook de lege plaatsen en plaatsen bezet door erkende vluchtelingen in de zogenaamde LOI’s (opvangplaatsen beheerd door de OCMW’s), worden door de federale overheid (al dan niet deels) bekostigd.

Barbara Pas: “Ik stel dus vast dat er heel wat ruimte is om het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers flink in te krimpen, wat de federale overheid heel wat minderuitgaven op dat vlak zou kunnen opleveren. Meteen heeft Francken daarmee ook een mooi budget beschikbaar om het aantal plaatsen in gesloten centra fors uit te breiden, zodat van de uitstroom van illegalen eindelijk ook eens werk kan worden gemaakt. Momenteel zijn er slechts 600 plaatsen in gesloten centra, terwijl Francken zelf heeft aangegeven dat er minstens 1.600 nodig zijn om de uitstroom van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers enigszins behoorlijk te laten verlopen. De beperkte uitbreiding van die 600 plaatsen die recent op de superministerraad werd beslist, is ruim onvoldoende en duurt veel te lang, vooral bij gebrek aan budget daarvoor. Welnu, Francken kon tijdens de asielcrisis in een handomdraai duizenden opvangplaatsen creëren om asielzoekers op te vangen; ik roep hem nu op om met hetzelfde enthousiasme en hetzelfde voluntarisme snel werk te maken van de creatie van een volwaardig uitstroomnetwerk. De middelen ervoor kunnen perfect worden gevonden in de inkrimping van het opvangnetwerk.”

Bijlage: tabel bezetting opvangplaatsen asielzoekers

%d bloggers liken dit: