Een schepen voor seniorenbeleid (seniorencongres)

Senioren maken een belangrijke bevolkingsgroep uit in onze gemeenten. Het zou dan ook maar logisch zijn dat er voldoende aandacht aan senioren wordt besteed in het beleid. Een schepen voor seniorenbeleid zou wat dat betreft beter dan wie ook de vinger aan de pols kunnen houden. Deze bevoegdheid dient met de nodige aandacht te worden ingevuld.

Gemeentelijk loket/telefoonnummer voor senioren
Toegankelijk besturen beduidt dat elke inwoner persoonlijk en rechtstreeks in con- tact kan komen met de gemeentelijke diensten en de ambtenaren, in het stad- of gemeentehuis. Ook en misschien vooral senioren moeten er kunnen op rekenen dat zij vlot de gemeentediensten kunnen bereiken en niet steeds extra inspan- ningen moeten leveren om op eenzelfde dienstverlening te kunnen rekenen. De toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen dient aan de noden van de senioren te worden aangepast.

Een seniorenloket, dat enkele dagen in de week bemand wordt, waar seni- oren met al hun vragen terecht kunnen, dient in alle gemeenten te worden opgericht. Veel senioren zijn bovendien niet vertrouwd met internet of e-mail en lopen zo veel informatie mis. De oprichting van een seniorentelefoon (naar het voorbeeld van de reeds bestaande kinder- en jongerentelefoon) zorgt ervoor dat ook zij alle informatie die zij willen tot hun beschikking hebben, zonder dat daar een informaticadrempel tegenover staat.

%d bloggers liken dit: