Een teken van leven, 5

Vlaamse vrienden, senioren,

eerst een bekentenis: toen we het eerste “teken van leven” schreven deed uw dienaar dat in de overtuiging dat drie, maximaal vier “tekens” wel zouden volstaan. Dat varkentje zou snel gewassen zijn, het was immers “slechts een griepje…” 

Vandaag staat de teller al op vijf… en volgen er nog zes, zeven, acht… ? Als u het weet laat het ons dan weten, want we snakken naar het einde van deze lichte quarantaine.

De groeiende behoefte aan de ontmoeting is voelbaar. Het toevallig kruisen van een bekende, het delen van ditjes en datjes, van ernstige zaken tot banaliteiten… het raakt ons. En zoiets gewoons als een babbel is nu zo ongewoon dat het als een geschenk aanvoelt.

Doch we geven ons niet gewonnen! We houden vol! We trekken ons op, desnoods aan onze grijs geworden haren!

Want er is naast het leed dat we dragen ook de vreugde: zo verwelkomen we alle pasgeborenen in onze omgeving als lentekinderen en betrekken in die vreugde ouders en – als senioren onder elkaar – grootouders. Proficiat!

Een tweede teken van hoop is dat met name in Oostenrijk er licht aan het einde van de tunnel schijnt. Men herinnert zich het verhaal van de barman in Ischll… daar gaat geleidelijk aan een terugkeer naar het voor-corona-tijdperk ingezet worden.

Waarom China niet vermelden? Wel, vrienden senioren, neem het ons niet kwalijk maar informatie moet betrouwbaar zijn. Wij zijn de VRT niet, noch de regering.

Brengt ons naadloos bij wat deze “tekens” vanaf nummer 1 niet mochten zijn: politieke pamfletten.

Ook al kriebelen soms de vingers om gal en vuur te spuwen… niet in deze tekens. Deze zijn opgevat als “verbinding” waar door omstandigheden buiten ons wil die verbondenheid niet fysiek beleefd kan worden.

Wanneer in Vlaanderen ontmoetingen weer mogelijk zullen zijn, dan zal ook Seniorenforum Antwerpen de werking terug opstarten, daar kan u op rekenen. Moesten de grenzen gesloten blijven gedurende de vakantiemaanden juli en augustus dan heeft dat ook een zonnige kant: we zullen wat activiteiten die we normaal in deze periode hadden georganiseerd dan plannen. Niets spectaculairs… wat wandelen, terrasje doen, fietstochtje maken, museum bezoeken…

We zullen dat doen met de eerbied die we verschuldigd zijn aan hen die ons ontvielen maar ook met de vaste wil om altijd de zon achter de wolken te willen zien.

Sta ons toe nogmaals onze dank te betuigen aan allen die vandaag, in welke sector van de samenleving ook, het beste van zichzelf geven om Covid 19 terug te dringen. En sta ons toe in deze hulde nadrukkelijk de Brusselse politieagenten te vermelden welke eens te meer door politici met een kleurenbril in de steek werden gelaten.

Tot slot: uw reacties, uw berichten zijn altijd welkom op

seniorenforumantwerpen@telenet.be

Schrijver dezes, in naam van de stuurgroep, wenst jullie allen het allerbeste.

Dirk Van Onckelen, voorzitter Seniorenforum Antwerpen.

%d bloggers liken dit: