El Kaouakibi prijkt (nog altijd) als rolmodel op overheidswebsite van Buitenlandse Zaken

Het Vlaams Belang stelt zich vragen over de aanwezigheid van Sihame El Kaouakibi op de website Focus on Belgium’. Deze website wordt beheerd door de Dienst Publieke Diplomatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en heeft tot doel België voor te stellen en reclame te maken. “Maar sommige figuren die prominent op deze site staan, bevestigen enkel maar het imago van een land van sjoemelaars”, zegt Kamerlid Annick Ponthier (Vlaams Belang). “En los van de fraude, waarom gebruikt de FOD Buitenlandse Zaken überhaupt politici of activistes als rolmodel?”
“Bezoekers vinden nauwkeurige gegevens en feiten met betrekking tot verschillende domeinen (aardrijkskunde, geschiedenis, instellingen…). De website bevat ook een aantal actuele artikels met betrouwbare en controleerbare informatie die door onafhankelijke en erkende bronnen werd aangeleverd”, zo staat op de site ‘Focus on Belgium’ te lezen. “Maar verscheidene personen die je als bezoeker kan terugvinden zijn minstens dubieus te noemen”, aldus Ponthier. “Zo vind ik bijvoorbeeld de anti-Vlaamse politicus Jules Destrée terug, evenals Albert Frère, de man die miljardair werd via handel met voorkennis en met het uitverkopen van ons bedrijfsleven aan het buitenland.”

“El Kaouakibi moet per direct van deze website geweerd worden: ze kan in vele hoedanigheden worden opgevoerd, maar niet bepaald als rolmodel”


Klap op de vuurpijl is echter dat Sihame El Kaouakibi prominent op de lijst fungeert, onder de titel ‘Sihame El Kaouakibi investeert in de jongeren en zwakkeren van onze maatschappij’. “Ongehoord”, zo vindt Annick Ponthier. “Mocht de titel nu nog zijn ‘Sihame El Kaouakibi investeert belastinggeld in haar maatschappijen’ zou er nog wat voor te zeggen vallen. Maar los van het feit dat het ongehoord is dat ‘actieve’ politici op deze website figureren, tart het werkelijk alle verbeelding dat iemand die volledig is weggezonken in een moeras van leugens, corruptie en oplichting zo prominent op een overheidssite staat te pronken.”

Voor het Vlaams Belang doet een lijst van grote of verdienstelijke Belgen steeds bevreemdend aan. “Tenslotte is België een kunstmatige staat en is de enige persoon die in het lijstje op zijn plaats staat de ‘Belg’ Hercule Poirot, omdat die nooit echt bestaan heeft”, besluit Ponthier. “Maar ‘Focus on Belgium’ blijft een overheidswebsite en we dringen er dan ook bij minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) op aan om El Kaouakibi ten spoedigste van deze site te verwijderen.“

Fré Pas
Persmedewerker Vlaams Belang

Bijlagen: Focusbelgiumsihame.jpg

%d bloggers liken dit: