Engelstalig onderwijs slecht voor studieresultaten

Een volk dat zijn taal verliest, verliest zijn identiteit en kwijnt langzaam weg

De onlangs overleden Jan Roukens, spilfiguur van de Stichting Nederlands, had er ook op gewezen. Recent verscheen een verhelderend artikel over een studie door de Radboud Universiteit in Nijmegen, waaruit
bleek dat Engelstalig onderwijs slechter is voor de studieresultaten.
Interessant is vooral dat dit artikel in Science Guide is verschenen. Overigens werd voor het eerst in 1995 een soortgelijke studie verricht door Diana Vinke onder Delftse studenten. Ook toen al vakkundig
door universiteiten onder de mat geveegd, want de uitkomsten waren niet
gewenst door de universitaire beleidsmakers. We hebben het artikel, geschreven door Frans van Heest en gepubliceerd in Science Guide van 9
juli 2020, voor u samengevat.
“Uit onderzoek van de Radboud Universiteit, bij de eigen opleiding psychologie, blijkt dat Nederlandse studenten slechter presteren als zij een
Engelstalig curriculum volgen.“ Samen met mensen van de International
Max Planck Research School for Language Sciences hebben Nijmeegse
onderzoekers vergeleken welke studieresultaten eerstejaarsstudenten
behalen als zij de Nederlandstalige of de Engelstalige richting volgen. Het
ging over 584 Nederlandse en Duitse psychologiestudenten. Sinds 2016
wordt de opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit zowel in het
Nederlands als in het Engels aangeboden. Er werd rekening gehouden
met de mogelijkheid dat de betere studenten voor de Engelse richting
hadden gekozen, maar dit bleek niet het geval te zijn. Uit het onderzoek
bleek dat de Nederlandse studenten die de Nederlandse richting volgden,
“siginificant” hogere cijfers behaalden dan alle andere groepen (7,2 tegenover 6,7 op 10). Waarschijnlijk biedt hun Nederlandse taalvaardigheid
hen de mogelijkheid om beter te studeren. Uit vroeger onderzoek is al gebleken dat studenten informatie beter opslaan als het in hun eerste taal
wordt aangeboden. Het zou ook kunnen dat de gegeven colleges van
mindere kwaliteit zijn als ze in het Engels zijn aangeboden, maar op basis
van dit onderzoek was het niet mogelijk om dit uit te klaren.

Bron: NEDERLANDS / LANDS TAAL

JAARGANG 30
NUMMER 8
SEPTEMBER 2020
maandelijkse uitgave
verschijnt niet in juli

 • Colofon:
  verantwoordelijke uitgever
  Johan Boodts
  Kuiperstraat 66
  9100 Sint-Niklaas
  telefoon: 03/776 82 19
  info@marco-animatie.com
  nederlandstaal@vvb.org
  De volledige ploeg:
  Karel Adams
  Herman Keersmaekers
  Johan Boodts
  Michel Roelens (opmaak)
  Mieke Govaert
  Marijke Van Hoecke
  Wim De Wit
  Marc Joris


%d bloggers liken dit: