Enkele vragen en antwoorden voor je dure energiefactuur

Ben je verplicht om het hogere voorschot dat energieleveranciers aanrekenen te betalen?

Energieleveranciers berekenen de (drie)maandelijkse voorschotten op basis van het verbruik van de voorgaande jaren, zodat klanten bij de eindafrekening liefst niet te veel meer hoeven bij te betalen. Ze trekken die voor klanten met een variabel tarief nu fors op om te vermijden dat die een hoge opleg bij de eindafrekening moeten neertellen.

Klanten hoeven de nieuwe voorschotbedragen niet te aanvaarden. Je kunt die naar eigen goeddunken aanpassen. Maar wie nu niet bijbetaalt, zal op de vervaldag wellicht met een astronomische energierekening zitten. Mocht je toch minder dan ingeschat hebben verbruikt – bijvoorbeeld omdat je nu de verwarming wat minder zet – dan betaalt de leverancier het te veel gestorte voorschotbedrag op dat moment terug.

Ik heb nog geen verhoging van mijn voorschotfactuur gehad, hoe weet ik hoeveel mijn eigen rekening zal stijgen?

Dat hangt af van je type van contract. Als de klant een contract met een vast tarief heeft dat nog niet aan zijn vervaldag zit, en op dezelfde manier als anders blijft verbruiken, zal de afrekening min of meer dezelfde zijn als een jaar eerder.

Je kunt zelf een nieuw voorstel doen op basis van je consumptie, of de leverancier een voorstel laten doen. De uiteindelijke factuur zal afhangen van de fluctuerende energieprijzen (op basis van de internationale markten) en je eigen verbruik.

Ik had een contract aan een vast tarief en dat blijkt plots omgezet in een variabel. Kan dat zomaar?

Wie een contract met een vast tarief afsluit, doet dat vaak voor drie jaar. Als dat contract zijn einddatum nadert, moet de leverancier minstens twee maanden van tevoren een nieuw contractvoorstel doen. Als de consument niet reageert, moet de leverancier hem of haar energie leveren aan het laagst mogelijke tarief (wat een contract met variabele tarieven kan zijn). Dat contract wordt daarna telkens met één jaar verlengd. Als de energieprijzen plots spectaculair stijgen, is dat hernieuwde contract het moment voor de leverancier om zijn extra kosten door te rekenen aan de consument.

%d bloggers liken dit: