Er worden er voor minder opgesloten

De Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen voor zogenaamde ‘inclusieve communicatie’, zowel voor interne als externe communicatie van het personeel, uitgestuurd.

De Italiaanse krant Il Giornale kon het document, getiteld ‘#UnionOfEquality. European Commission Guidelines for Inclusive Communication’, inkijken.

 “Wij moeten altijd inclusieve communicatie hanteren en ervoor zorgen dat iedereen in al ons materiaal wordt gewaardeerd en erkend, ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid”, klinkt het in een voorwoord van Eurocommissaris voor Gelijke Kansen, de Maltese socialiste  Helena Dalli.

Deze troela (vrouwelijk) heeft onlangs een gesprek gehad met de islamistische organisatie Femyso over de situatie van jonge moslims in Europa. Deze organisatie wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie, hoewel jihadisten en andere radicale moslims gelinkt aan de Moslimbroeders deel uitmaken van Femyso.

Wat staat er in de tekst?

De Commissie wil onder meer dat haar werknemers geen geslachtsgebonden benamingen, zoals ‘politiemannen’, meer gebruiken of mannelijke voornaamwoorden als standaard te gebruiken. Ook mogen geen discussies meer georganiseerd worden waarin slechts een geslacht vertegenwoordigd is. Het gebruik van de benamingen ‘juffrouw’ of ‘mevrouw’ mag enkel nog als de aangesprokene daar expliciet mee instemt. Het publiek aanspreken met ‘dames en heren’ mag niet meer, maar dient vervangen te worden door ‘geachte collega’s’.

“Let erop dat u in de woordvolgorde niet steeds hetzelfde geslacht als eerste noemt, of mannen en vrouwen verschillend aanspreekt (bv. een man bij zijn achternaam, een vrouw bij haar voornaam)”, luidt het verder. “Let er bij het kiezen van beelden bij uw communicatie op dat vrouwen en meisjes niet worden afgebeeld in huiselijke kring of in een passieve rol, terwijl mannen actief en avontuurlijk zijn.”

Kerstmis

Daarnaast is er een heel luik over ‘culturen, levensstijlen of geloofsovertuigingen’. Zo moeten kerstmis en andere verwijzingen naar het christendom eraan geloven. De Commissie wil benadrukken dat niet alle Europeanen volgens haar christelijk zijn. “Niet iedereen viert de kerstvakantie. We moeten gevoelig zijn voor het feit dat mensen verschillende religieuze tradities hebben”, klinkt het. De Commissie wil bijvoorbeeld de term ‘kerstperiode’ laten vervangen door ‘vakantieperiode’. Ook moeten christelijke namen vermeden worden. Zeg niet ‘Maria en Johannes’, maar ‘Malika en Julius’, vindt de Commissie. Kolonisatie van Mars Tot slot probeert de Commissie alle mogelijke verwijzingen naar het kolonialisme te vermijden. De ‘kolonisatie van Mars’ of ‘menselijke vestiging op Mars’ zouden immers pijnlijke herinneringen kunnen oproepen. Daarom raadt de Commissie aan om in de plaats daarvan ‘mensen naar Mars sturen’ te gebruiken. Na de ophef die over het document ontstond kondigde Dalli dinsdag aan dat de tekst “bijgewerkt” zou worden.

Er zijn er voor minder opgesloten

%d bloggers liken dit: