Ereburger in het Oost-Vlaamse Haaltert: Hoe de NVA (nog maar eens) de Vlaamse mist ingaat.

Op de Haaltertse gemeenteraad van maandag jl. gaf raadslid Nancy Van Landuyt (CD&V) toelichting bij het agendapunt inzake de invoering en reglementering betreffende het kunnen toekennen van de titel ‘Ereburger van Haaltert’. Dit diende als inleiding om voormalig CVP-kopstuk Paula D’Hondt-Van Opdenbosch, de geestelijke moeder van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding en dus van het overgesubsidieerde links-politiek-correcte-UNIA – in het volgende punt effectief tot ereburger van Haaltert te bombarderen.

Deze manier van werken leidde echter tot heel wat verzet bij de voltallige oppositie. Men hekelde het ‘doorgestoken kaartspel’, maar CD&V schepen Van Keymolen deed, zonder blozen, nog een stevige poging om iedereen te overtuigen dat het voordragen van een voormalige CVP-coryfee, door een huidig CD&V-raadslid louter toeval was en helemaal niets met de politieke kleur te maken had. Op dat moment kon zelfs een deel van haar eigen meerderheid de lach niet onderdrukken. De manier hoe raadslid Van Landuyt de biografie van mevr. D’hondt-Vanopdenbosch voorlas was dan weer … euhm … ontroerend.

De Vlaams Belangfractie schoof, bij monde van Pieter De Spiegeleer, met advocaat Aloïs De Backer, postuum, ook een kandidaat-ereburger naar voren. De motivatie om Advocaat De Backer naar voor te dragen was zeker niet min. Geboren en getogen in Denderhoutem zorgde De Backer (als zelfbewust Vlaming zichzelf ontvouwd en vrijgevochten door o.m. zelfstudie) eerst achter de schermen, en later vanop de eerste rij, voor de ontvoogding van Denderhoutem (Haaltert), de Denderstreek, en van Vlaanderen en de Vlaamse taal in het algemeen. Hij was ook diegene die de eerste stap zette tot de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent. Pittig detail: mede daardoor konden vele van de huidige aanwezige raadsleden hun universitaire studies in het Nederlands volgen.

De Vlaams Belangfractie was er rotsvast van overtuigd een meerderheid te kunnen vinden voor het ondersteunen van deze kandidatuur, gezien het feit da de N-VA 8 zetels telt. Helaas werden we geconfronteerd met een “njet” van de voltallige N-VA-fractie (zelfs een onthouding zou nog te veel eer schenken aan de Vlaamse landbouwerszoon die het van de Kouters in Atom en omstreken tot de Kamer schopte!!), die volmondig de kandidatuur van mevrouw D’Hondt steunde.

Een dolk in de rug van iedere Vlaams-Nationalist en Daensist in Haaltert en omstreken en nogmaals het bewijs dat deze N-VA-fractie vlotjes haar idealen opzij schuift om toch maar aan de postjes vast te houden, en hun vriendjes, rood of tsjeef te vriend te houden.

Desalniettemin wenst VB Haaltert te benadrukken dat dit géén persoonlijke aanval op mevr. D’Hondt-Van Opdenbosch betreft, en wenst ze haar nog vele en gelukkige jaren. Maar om de titel ereburger van Haaltert te verkrijgen vinden we dat haar kandidatuur toch “iets” meer inhoud en symboliek mocht hebben. Bovendien deed de manier van werken & het stemgedrag van verschillende fracties binnen de huidige meerderheid op z’n minst de wenkbrauwen fronsen.

Kijk ook: http://hkhaaltert.be/data/Tijdschrift/2010/2019%20nr2.pdf

%d bloggers liken dit: