EU kost Vlaming jaarlijks 339 euro


EU kost Vlaming jaarlijks 339 euro

339 euro. Zoveel betaalt elke Vlaming jaarlijks netto aan de Europese Unie. Dat maakt van de Vlamingen de grootste nettobetalers van de EU. Tot die conclusie komt Europees parlementslid Gerolf Annemans op basis van het recentste financieel rapport van de EU. Om die boodschap te beklemtonen voerde het Vlaams Belang vanochtend actie aan het Europees Parlement met 339 ballonnen met het euroteken. 

De kostprijs van de EU is een thema dat de jongste jaren in heel wat Europese landen onderwerp van een fel politiek en publiek debat, maar in Vlaanderen blijft het voorlopig onder de radar. Steevast klinkt het dat ‘de EU voor Vlaanderen meer opbrengt dan het kost’. In deze studie maken we definitief komaf met die mythe. Binnen de Europese Unie zijn er geldstromen in twee richtingen: de nationale staten betalen bijdragen aan de EU, en de EU doet uitgaven in de nationale staten. Als je de beide geldstromen vergelijkt, weet je of een nationale staat een netto-ontvanger is – die meer ontvangt dan hij bijdraagt – of een netto-betaler is – die meer bijdrage betaalt dan hij terug ontvangt.

Van de 28 lidstaten zijn er 12 die meer bijdragen dan ze ontvangen, waarvan België er een is. Maar de EU kent geen regio’s en geeft dus niet aan of ook Vlaanderen een netto-betaler is, en zo ja in welke mate. De voorliggende studie maakt die gegevens wel bekend – met opmerkelijke resultaten.

In 2015 droeg België 5,5 miljard euro af aan de EU of 271 euro per Belg. Vlaanderen hoest daar met 3,5 miljard het leeuwendeel van op, maar ziet daar amper 1,3 miljard van terugvloeien. De nettokostprijs voor Vlaanderen bedraagt hiermee 2,2 miljard euro of 339 euro per Vlaming. Van de 500 miljoen Europeanen betaalde niemand meer dan de Vlamingen”, aldus Gerolf Annemans. Na Vlaanderen zijn Nederland, Zweden en het VK de grootste nettobetalers.

Volgens Annemans bewijst dit dat de EU een transferunie is geworden naar Belgisch model, waarbij zonder inspraak miljardenstromen versluisd worden van Noord naar Zuid. “Wij zijn geen tegenstanders van solidariteit in een Europees samenwerkingsverband, maar de EU is al lang geen samenwerkingsverband meer: het is een unitaire staat geworden die dreigt uit te monden in een vrijheidsbeperkende en een onduidelijk opererende slokop van belastinggeld.”

De uitstap van het Verenigd Koninkrijk – eveneens een nettobetaler in de EU – zal volgens Annemans de discussie omtrent de bijdragen van de lidstaten opnieuw in alle hevigheid doen losbarsten. De vraag wie de financiële kloof zal dichten, klinkt alsmaar luider. Indien we niet handelen, zal de EU-bijdrage van Vlaanderen hierdoor nog oplopen. Het Vlaams Belang-parlementslid pleit daarom voor een eerlijkere verdeling van de lasten.

Het Vlaams Belang wil dat Vlaanderen, net als andere lidstaten, een korting krijgt waarbij de bijdrage vanuit Vlaanderen begrensd wordt op 200 euro per inwoner per jaar. “Dat levert een jaarlijkse besparing op voor elke Vlaming van 139 euro”, argumenteert Annemans.

Hiertoe moeten aldus het Vlaams Belang-parlementslid “de regeringspartijen het dossier van de financiering van de EU op tafel gooien. Zo kan men tot een rechtvaardigere verdeling komen door – net als bijvoorbeeld voor Denemarken en Ierland – een korting te bedingen. Maar daar is natuurlijk politieke moed voor nodig”.

-Lees hier de  studie ‘EU: Vlamingen betalen het meest’

%d bloggers liken dit: