EU trekt extra 837 miljoen uit voor vluchtelingencrisis

Vlaams Belang stemt als enige Vlaamse partij tegen meer EU-geld voor immigratie

Van het Europees Parlement mag de Europese Unie nog maar eens 837 miljoen euro extra uittrekken voor maatregelen op het vlak van migratie, vluchtelingen en veiligheid. ‘Het is noodzakelijk om met spoed aanzienlijke extra kredieten ter beschikking te stellen’ luidt het in een vandaag gestemd rapport. Een zoveelste financiële pleister op een houten been. Het Vlaams Belang stemde als enige Vlaamse partij tegen dit voorstel.

Vandaag werd in het Europees Parlement een verslag gestemd ‘betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het Flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen’. Uit het Flexibiliteitsinstrument kan geput worden om in buitengewone en ‘onverwachte’ behoeften – buiten de normale budget-plafonds om – te voorzien.

De Europese Unie trekt op die manier nog maar eens 837 miljoen euro uit voor maatregelen op het vlak van migratie, vluchtelingen en veiligheid en om het inmiddels totaal failliete Europese migratiebeleid boven water te houden. Het in de Europese begroting voorziene bedrag van 6 miljard euro om de migratiedruk aan te pakken, volstaat dus duidelijk niet: dit jaar werd al 530 miljoen euro extra uitgetrokken en in oktober voegde het Europees Parlement daar nog eens 275 miljoen euro aan toe.

Deze maatregel illustreert nog maar eens dat de migratiecrisis helemaal niet over is en dat er in tegendeel meer en meer sprake is van volgmigratie. Onverwacht zijn de behoeften allerminst.

Europees parlementslid Gerolf Annemans: “Dit voorstel is een zoveelste financiële pleister op een houten been. Dat het statuut van vluchteling een tijdelijk karakter heeft, is bovendien buiten de Europese Commissie gerekend. In haar jaarlijkse groeianalyse roept de Commissie alle lidstaten op kortetermijninspanningen voor vluchtelingen te vervangen door ‘alomvattende langetermijnstrategieën’. De vluchtelingencrisis handelt voor de Commissie dus niet over tijdelijke opvang, maar om georganiseerde economische immigratie.”

%d bloggers liken dit: