Extreemlinkse subsidieslurper Dominique Willaert: “Onbegrijpelijk dat media Tom Van Grieken als gewone politicus benaderen”

Karl van Camp (’t Pallieterke) schreef op 10 maart 2021 het volgende over:

Daar zijn de frietrevolutionairen

En daar stonden ze dan aan het Vlaams Parlement te protesteren, voorbije maandag. Nog niet met heel veel mensen, maar toch met voldoende aantal om Linda de Win naar buiten te doen hollen om een verontwaardigde te interviewen. De woordvoerder van de actievoerders is ene Dominique Willaert. De man krijgt uitgebreid de kans van ons Linda om namens alle getroffenen zijn ongenoegen te uiten over de geplande besparingen in de culturele sector.

Wat de Tv-kijker niet te zien of te horen krijgt: wie is Dominique Willaert? Wat is zijn mandaat om namens “de Vlaamse bevolking” te spreken? U heeft ook nog nooit van de man gehoord. Wel, Dominique Willaert is de artistiek leider van het sociaalartistieke gezelschap “Victoria Deluxe vzw”.

Wees niet ongerust als u nog nooit van dit cultureel clubje gehoord hebt, tenzij u van Gent bent, want daar is hun hoofdkwartier gevestigd. Op hun website lezen we de artistieke blabla waarmee ze hun werking verantwoorden, lees mee: “Victoria Deluxe zet als sociaalartistieke werking projecten op die gericht zijn
op het ontwikkelen van nieuwe vormen van zin- en betekenisgeving en op het versterken van de deelnemers. Victoria Deluxe zet emancipatorische werkprocessen op die een stem geven aan meer (diverse) mensen. Dit gebeurt door middel van sociaalartistieke projecten die telkens vertrekken vanuit de inbreng en de voorstellen van de deelnemers zelf.” Begint het u al te dagen van waar de wind waait in deze vereniging? Niet voor niks dat we op internet een artikel vonden (op de website van de PVDA) waar het theatergezelschap wordt betiteld met “Theater met een vuist”.

Niet ten onrechte, want het clubje en Dominique Willaert duikt op in allerlei linkse en donkerrode initiatieven zoals bijvoorbeeld “De dag van het Socialisme“. Hoeft het te verbazen dat Willaert bij elke verkiezing oproept om op de maoïstische PvdA te stemmen.

Subsidies

Dominique Willaert jammert dat aan de subsidies van Victoria Deluxe zal geknabbeld worden. Nu moet u weten dat deze vzw al jaren subsidies ontvangt van de Vlaamse Regering ten bedrage van 448.000 euro. Wat gebeurt er met uw belastinggeld? Victoria Deluxe heeft op dit ogenblik een vijftal projecten lopen, ik pik er eentje uit en typ over van de website: “In 2014 zal Victoria Deluxe samen met enkele lokale partners een sociaalartistiek project opzetten in ‘Complexo do Alemão’, een groep van favela’s gelegen in het noordelijke gedeelte van Rio de Janeiro. In dit project leren we een zestal jongeren filmen en monteren. De bedoeling is dat deze jonge Brazilianen in de vorm van kortfilms vertellen hoe zij de impact van het WK op hun wijk, hun stad en hun land ervaren.” En we vervolgen: “In de vorm van een filmatelier exploreren de Braziliaanse cineast Gustavo Gelmini en procesbegeleidster Fabienne Haerinck samen met de jongeren alle aspecten van het voetbalspel.”

We lezen verder dat deze zes Braziliaanse jongeren verbonden zijn aan de plaatselijke ngo “Raizes em Movimento”. Die vereniging heeft natuurlijk een website, gemakkelijk te vinden via Google. Eén probleem: ik ken geen Portugees, maar wat meteen opvalt op de website is de opgestoken vuist als logo van
de organisatie. Vrij vertaald: wij zorgen met ons belastingsgeld dat zes linkse jongeren in Brazilië leren filmen en monteren. Blijkbaar interessant genoeg voor de VRT (Canvas) om in juli jongstleden uitgebreid aandacht te besteden aan het project. Het kan natuurlijk nog zotter: de zes Braziliaanse jongeren komen deze week naar België om hun werkjes voor te stellen. Wie de vliegtuigtickets betaalt heb ik niet kunnen achterhalen, maar ik heb zo een vermoeden dat de Vlaamse belastingbetaler er mee voor opdraait. Als u geïnteresseerd bent in de filmpjes (en wat er met uw belastinggeld wordt aangevangen), dan kan u aanstaande zaterdag naar Knokke (CC Sharpoord) of volgende week woensdag naar Gent.

De zes Braziliaanse jongeren – en ik neem aan dat ze begeleid zullen worden door mensen van Victoria Deluxe, trekken ook nog naar Amsterdam, alwaar ze op 10 oktober een voorstelling geven.

Knabbelen maar

https://player.adtelligent.com/prebid/iframe.html?adid=3505e3832f3788eb&ref=https%3A%2F%2Fpalnws.be Zo wordt uw en mijn belastingsgeld gebruikt en daarom is Dominique Willaert zo boos op Geert Bourgeois omdat er geknabbeld wordt aan de subsidies. Nu, Dominique Willaert is niet de eerste de beste schnabbelaer: 448.000 euro subsidies van de Vlaamse overheid lijken toch al meer dan redelijk, maar de subsidiehonger van Victoria Deluxe is nog groter, en dus krijgt het gezelschap daarbovenop al jarenlang subsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen én van de Stad Gent. De provincie kende zo jaarlijks een bedrag van 30.000 euro toe, zowel in 2011, 2012 en 2013. Al moeten we eerlijkheidshalve melden dat voor het komend werkingsjaar de subsidie verminderd werd tot 6.000 euro.

Gent

Maar er is nog altijd de Stad Gent waar niet toevallig de linksen aan de macht zijn. In een overeenkomst tussen de stad Gent en Victoria Deluxe lezen we dat deze laatste een jaarlijkse subsidie krijgt van 108.000 euro, in 2014, in 2015 en in 2016. Het document is ondertekend door Schepen van Cultuur, Annelies Storms, niet toevallig sp.a. Namens Victoria Deluxe ondertekent ene Luk Verschueren, als voorzitter van de vzw. Leuk om weten is dat deze Luk Verschueren in 2008 werd benoemd door de minister van Cultuur tot voorzitter van de Algemene Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

De benoeming werd ondertekend door: Bert Anciaux, toenmalig minister van Cultuur én door de toenmalige minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, ene Geert Bourgeois. In 2012 werd Luk Verschueren herbenoemd als voorzitter van deze adviesraad. Achter zijn naam staat op het benoemingsdocument: onafhankelijk deskundige.

Even samenvatten: de voorzitter van de adviesraad voor Cultuur, die officieel advies moet geven aan de Vlaamse Regering, is eveneens voorzitter van de zwaar gesubsidieerde vzw Victoria Deluxe, waarvan de artistiek directeur Willaert voor de poorten van het Vlaams Parlement komt jammeren nu er wat minder geld te rapen valt. Luk Verschueren is bovendien ook voorzitter van de vzw Forum voor Amateurkunsten. Eén van de opdrachten van deze vzw is het helpen van andere vzw’s om subsidies te krijgen…

Deze “onafhankelijke deskundige”, Luk Verschueren dus, is ook adjunct-algemeen secretaris van het ACW en lid van het partijbestuur van de CD&V. Moet er nog zand zijn in subsidieland?

%d bloggers liken dit: