Federale regering moet kleur bekennen over de toekomst van het MYRRHA-project

Vlaams Belang wil dat de toekomst van het MYRRHA-project  wordt verzekerd

De toekomst van MYRRHA, het prestigieuze nucleaire onderzoeksproject van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, staat opnieuw op het spel. Andermaal duiken financieringsproblemen op en dit jaar moeten zowel de federale regering als de Europese Commissie beslissen hoe belangrijk dit wetenschappelijk project voor hen nog is. Zo moet op Europees niveau worden herbevestigd of het project in aanmerking blijft komen voor steun van het Juncker-fonds. Ook de federale regering moet opnieuw kleur bekennen.

Het Vlaams Belang onderschrijft het gegeven dat het aandeel hernieuwbare energiebronnen in onze energievoorziening sterk moet verhogen, maar beklemtoont daarnaast dat de energiefactuur én dat de energievoorziening ten allen tijde moet gegarandeerd blijven. Bevoorradingszekerheid, een billijke prijs voor de eindconsument en milieuvriendelijke stroom moeten en kunnen hand in hand gaan. Onze energievoorziening moeten we op een doordachte manier laten sporen met het gewenste toekomstbeeld inzake klimaatbeleid en CO2-vermindering. Voor ons zal de nucleaire energieproductie in het licht van de noodzakelijke CO2-vermindering hier in ieder geval nog steeds een belangrijke rol spelen.

Het Vlaams Belang wil dus dat Vlaanderen in de voorhoede blijft van de technologische nucleaire innovatie en pleit voor meer investeringen in nucleair onderzoek voor het behoud en het bevorderen van onze expertise en onze infrastructuren. De toekomst van het MYRRHA-project moet dus financieel worden verzekerd met het oog op nieuwe toepassingen. MYRRHA is van groot belang voor het onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe methodes voor het beheer van hoogactief kernafval en opgebruikte splijtstof. De oplossingen die het MYRRHA-project kan aanbrengen zijn essentieel voor de volgende generaties.

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

%d bloggers liken dit: