Franstalige postbodes in Zaventem. Onze Vlaams-Brabantse SF-voorzitter reageert

                                                                                                                                 Zaventem, 9 juli 2021

Geachte mevrouw, heer,

Beste vrienden,

Vorige week deed zich een merkwaardig feit voor. Na de terechte staking van de Zaventemse postbodes die resorteren onder het verdeelcentrum Zaventem te Kortenberg, werd een akkoord bereikt tussen bpost en de vakbonden. Actiepunten van de postbodes waren o.a. de te hoge werkdruk, het aanslepend personeelstekort, de verstoorde relatie met de hogere bpost kaders. Vermelde overeenkomst voorziet o.a. dat er Franstalige postbodes zullen aangeworven worden, die na een korte opleiding en een taalbad, de straat zullen worden opgestuurd…. Normaal zou men een forse reactie van Vlaamse culturele en politieke kringen mogen verwachten, maar er heerst stilte. Vroeger zouden vermelde kringen gesteigerd hebben. Dat we in de vakantieperiode zijn en er zaken aan de aandacht ontsnappen is een mager argument: de zaak is duidelijk in de pers geweest.

Even de voorgeschiedenis. Sinds jaren zijn er problemen bij de post in Zaventem, bij uitbreiding in gans Vlaams-Brabant. Er zijn gevallen bekend van personen die vorig jaar op korte tijd tot 15 maal geen krant ontvingen, brieven belanden in verkeerde bussen of worden gewoon in de hall van appartementsgebouwen gedeponeerd. Orgelpunt deed zich een drietal jaren in een bepaald deel van de gemeente voor. Daar ontvingen de bewoners een drietal dagen gewoonweg geen post. Zij waren vooraf niet door bpost verwittigd; pas na de feiten werden zij met een kort en vrij arrogant briefje van bpost “gesust”. Technische problemen, begrijpt u wel.

Het personeelstekort vormt het kernprobleem. Het “officieel” aanwerven van Franstaligen is in feite een “officialisering” en uitbreiding van een bestaande toestand. Er zijn reeds postbodes in dienst die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Vooral de deelgemeenten zijn  hun actieterrein. Men moet zich geen illusies maken. Deze “tweetaligen” hanteren in de verfranste wijken altijd het Frans als communicatietaal. Aanbellen bij het afleveren van colli’s en poststukken en alle andere diensten gebeuren in het Frans. Dit tot genoegen van onze Franstalige bewoners natuurlijk. Dit is problematisch voor een gemeente die reeds met een hoge verfransingsgraad kampt. Bpost draagt daardoor bij tot de verdere verfransing van de gemeente en de Rand en versterkt het imago dat Zaventem een “tweetalige” gemeente zou zijn. Onaanvaardbaar.

Bpost recruteert als overheidsbedrijf langs interimfirma’s. Wellicht langs Brusselse kantoren met een overwegend Franstalig bestand. Er moet overwogen worden of er geen oplossingen kunnen gevonden worden in nauw overleg en samenspraak met de VDAB. En bpost moet zich dringend bezinnen en gunstige omstandigheden creëren om het mooie en sociale beroep van postbode in de meest gunstige omstandigheden te kunnen uitoefenen.

Mag ik u -met 11 juli in zicht- vragen aandacht aan de zaak te besteden zodat ze een maatschappelijk discussiepunt wordt. Met dank vooraf.

Ludo Monballiu, 02/721.22.54  0468/22.49.47

Woluwedal 12/04D, 1932 Zaventem.

%d bloggers liken dit: