Geef ons geld terug!

Teveel geïnde federale energiebijdrage: geef ons geld terug!

Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) drong woensdag in de commissie Energie van het Vlaams Parlement bij minister Tommelein (Open VLD) aan op een snelle terugbetaling aan onze gezinnen en bedrijven van de 75 miljoen euro teveel geïnde federale energiebijdrage. 

75 miljoen euro 

Het grootste deel van uw energiefactuur bestaat – zoals u inmiddels al weet – uit taksen en lasten. De voorbije jaren voerden de regeringen immers diverse belastingverhogingen door die uw portemonnee wat lichter maakten. De federale regering verhoogde de BTW op elektriciteit bijvoorbeeld van 6 naar 21%. Er waren ook al de herhaaldelijke verhogingen van de distributienettarieven. De door de Vlaamse regering ingevoerde Turteltaks werd gelukkig vernietigd door het Grondwettelijk Hof omdat er al een federale bijdrage op het elektriciteitsverbruik bestond, en dubbele belasting verboden is. In mei raakte met betrekking tot deze federale energiebijdrage echter bekend dat er de voorbije jaren maar liefst 75 miljoen euro teveel werd geïnd.

Hoe kon dat gebeuren? Dat heeft te maken met de berekeningswijze. De federale bijdrage wordt berekend op basis van de stroom die door het hoogspanningsnet van Elia naar het elektriciteitsnet van de distributienetbeheerders stroomt. De federale bijdrage die door de distributienetbeheerders aan de klanten wordt aangerekend, is echter gebaseerd op de elektriciteit die effectief wordt verbruikt. Een deel van die verbruikte elektriciteit stroomt echter niet via het Elia-net. De stroom die wordt geproduceerd via zonnepanelen of windmolens komt immers rechtstreeks in het netwerk van de distributienetbeheerders.

Late terugbetaling

Inmiddels gaat het dus om 75 miljoen euro dat onze Vlaamse gezinnen en bedrijven teveel betaald hebben en dus moeten terugkrijgen. Wegens onenigheid over de terugbetaling wordt dat geld echter al jaren opgepot. In Wallonië en Brussel werd het geld inmiddels al wél terugbetaald. In Vlaanderen dus nog niet. Ons parlementslid Stefaan Sintobin drong er woensdag bij minister Tommelein op aan om de terugbetaling nu ook in Vlaanderen snel te laten gebeuren.

Minister Tommelein liet weten dat men nu eindelijk – op vraag van de Vlaamse regering – bezig is aan een oplossing. Hij drukte de hoop uit dat de meerderheidspartijen in het federaal parlement een wetsvoorstel zouden indienen dat dan voor het einde van het jaar zou kunnen worden goedgekeurd. Het Vlaams Belang dat in het Vlaams Parlement bij Stefaan Sintobin druk zette, is tevreden dat er nu toch werk wordt gemaakt van de terugbetaling, maar vindt wel dat één en ander wel zeer traag gaat. Uit gans het verhaal blijkt dat deze regeringen heel wat meer haast kunnen maken met het invoeren van extra belastingen dan met het terugbetalen van ten onrechte geïnd geld.

Lees het verslag of bekijk de beelden:

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1192343/verslag/1194693 

%d bloggers liken dit: