Geen enkele persoon met handicap op Vlaamse kabinetten: “Vlaamse regering zou voorbeeld moeten geven”

Uit het antwoord van Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) op een vraag van Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) blijkt dat momenteel geen enkele persoon met een handicap of chronische ziekte is tewerkgesteld op alle 9 ministeriële kabinetten. Volgens het Vlaams Belang verzaakt de Vlaamse regering zo aan haar voorbeeldfunctie.
De Vlaamse overheid streeft naar 3% medewerkers met een handicap of chronische ziekte tegen eind 2020. Voor wat de kabinetten betreft, kan de Vlaamse regering alvast niet verdacht worden van veel ambitie om die norm te halen of mensen met een handicap of chronische ziekte een eerlijke kans te geven. In geen enkel van negen kabinetten van de ministers van de Vlaamse regering – waar in totaal volgens de laatste cijfers nochtans 283 personen tewerkgesteld worden – is immers ook maar één persoon met een handicap aan het werk. Daarmee scoort de regering gevoelig slechter dan de Vlaamse administratie als geheel waar 2% van het personeelsbestand uit deze doelgroep komt, een aandeel dat overigens ook nog fors onder het streefcijfer ligt.

“De Vlaamse regering zelf blijkt dus binnen de overheid de slechtste leerling van de klas te zijn met geen enkele aangeworven medewerker met een handicap. Als Somers en zijn collega-ministers er niet eens voor kunnen zorgen dat binnen de kabinetten de eigen opgelegde streefcijfers worden behaald, wat betekent de voorbeeldfunctie van de Vlaamse regering dan nog?”, aldus De Reuse.

“De Vlaamse regering moet inzake tewerkstelling van mensen met een handicap het goede voorbeeld geven”


Het Vlaams Belang vraagt zich af hoe de regering met deze slechte cijfers private werkgevers kan vragen om meer inspanningen te doen om mensen met een handicap aan te werven. “Dezelfde regering organiseert nu correspondentietesten om te onderzoeken of private ondernemingen geen doelgroepen discrimineren. Met welke legitimiteit kan ze dat nu doen?”, reageert De Reuse. Hij dringt er dan ook op aan dat de Vlaamse regering dringend werk maakt van de tewerkstelling van mensen met een handicap in haar kabinetten.

In zijn antwoord somt Somers verder de huidige initiatieven op om de streefcijfers te halen binnen de Vlaamse administratie – personeelsleden met een handicap worden bijvoorbeeld vrijgesteld van de personeelsbesparing die de regering wil realiseren – en laat hij verder weten dat hij “de voortgang van het streefcijfer nauwlettend opvolgt” en zijn administratie “de opdracht geeft om gerichte, bijkomende acties te treffen indien nodig”. “Maar de regering zou beter eerst eens in de spiegel kijken”, besluit De Reuse. “En er alvast mee beginnen ook voor wat betreft haar eigen kabinetten personen met een handicap aan te werven. De minister mag er alvast op rekenen dat ik volgend jaar opnieuw een vraag indien naar de nieuwe cijfers en de aanwervingen die er dan al zijn gebeurd.”

Wim Van Osselaer
Fractiesecretaris

Bijlagen:

  1. antw.248geco.bijl.1_1.xlsx
  2. antw.248geco.bijl.2_3.xlsx
  3. vrg.248_3.docx

antw.248_3.docx

%d bloggers liken dit: