Geen klimaatgeblaat maar actie (VB Mechelen)

Terugdraaiende meters voor zonnepanelen afgeschaft:

laat het kadastraal inkomen (KI) dan maar terugdraaien

De woordbreuk van de Vlaamse Regering rond de zonnepanelen doet terecht heel wat stof opwaaien. Eigenaars van zonnepanelen voelen zich bekocht en ronduit verraden.

Het Mechels Vlaams Belang wil enerzijds een langdurige oplossing helpen vinden voor de benadeelde eigenaars en anderzijds het arrest van het Grondwettelijk Hof respecteren. Wij doen dit door het debat naar de steden en gemeenten te trekken via een stadsbelasting: het kadastraal inkomen.

We gaan er van uit dat eigenaars van zonnepanelen op piekmomenten energie leveren aan de samenleving en de industrie. Een korting op de belastingen is dus niet meer dan normaal. Daarom zou men hetgeen deze mensen nu verliezen gedurende 15 jaar kunnen aftrekken van hun kadastraal inkomen. Is dat kadastraal inkomen minder dan de voorziene besparing op de zonnepanelen dan telt het bedrag van het kadastraal inkomen. Is het dat niet dan telt de voorziene besparing.

Steden en gemeenten kunnen dat perfect invoeren en zo de samenleving verder sturen in een klimaat neutralere wereld.

De voordelen zijn legio.

Het arrest van het Grondwettelijk Hof wordt geëerbiedigd want er is geen discriminatie meer op gebied van de energieprijs. Het is immers een pure belastingmaatregel met als doel de samenleving te sturen. Er bestaat trouwens al een korting op het KI voor nieuwbouwwoningen. Dus het kan.

De mensen die geïnvesteerd hebben in klimaatneutraliteit worden niet beboet maar geholpen. Zij kunnen met de uitgespaarde centen investeren in batterijen en Vlaanderen verder klimaat neutraler én onafhankelijker maken van import van energie. Leuk als de kerncentrales sluiten (sic).

Her vervangen van de oude meters door de digitale meters kan gewoon doorgaan. Het maakt immers niet meer uit. Bovendien moeten tegen 2029 alle meters digitaal zijn van de EU. Uitstel is dus moeilijk te realiseren.

Zelfs de VREG kan tevreden zijn. Zij bepalen exclusief de energieprijzen zonder inmenging van de Vlaamse Regering. Dat was één van de grote bekommernissen van de dames en heren van de politiek samengestelde raad van bestuur. (resic)

Tenslotte houdt niemand de Vlaamse Regering tegen om die steden en gemeenten die deze korting op het KI toepassen financieel te ondersteunen. De overheid gaf de afgelopen 15 jaar al 30 miljard uit aan hernieuwbare energie. Dus die 579 miljoen moet er nog wel bij kunnen.

Als Mechelaars kunnen wij het voortouw nemen door dit systeem de facto toe te passen. Met een groenblauwe meerderheid kan dit niet moeilijk zijn. En wat houdt minister Somers tegen om dit bij zijn collega’s in de Vlaamse Regering te bepleiten? En om subsidies te vragen? Het kan wel voor heel wat andere veel minder essentiële dingen. En wat houdt Kristof Calvo tegen om dit idee via de Groene Vlaams Parlementsfractie ingang te doen vinden? Doe eens niet kinderachtig omdat het idee van Vlaams Belang komt. Het gaat niet over islam of immigratie maar over de centen van de veelgeplaagde middenklasse. Die middenklasse die jullie linksliberale spielereien betaalt.

Door te wachten op het debat in het Vlaams Parlement kon dit idee niet meer tijdig op de agenda van de gemeenteraad van maandag 25/01 gezet worden. Vooruitziend hebben we wel twee andere voorstellen rond energie en een vraag over een eerder energievoorstel op de agenda geplaats (bijlage). Met een beetje goede wil kan men dit voorstel in het debat opnemen. Zo niet dan weet u al wat het Vlaams Belang in februari als actualiteitsdebat zal indienen.

Frank Creyelman

Ere Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractievoorzitter gemeenteraad Mechelen

+32 (0)495 24 42 09

%d bloggers liken dit: