Groen: een ramp voor de samenleving

Net als vele wetenschappers en ondernemers, is ook Françoise Chombar, ontslagnemende ceo van Melexis, van mening dat de kernuitstap een grote stommiteit is. Waarom zijn het enkel afscheidnemende CEO’s die het lef hebben om de Vivaldi-regering op de waarheid van deze nakende economische ramp te wijzen. Zitten er nog liberalen in de regering, vraagt iemand zich af? Natuurlijk zitten er nog liberalen in deze losersregering. Maar voor deze dames en heren is het belangrijker om hun 7-partijenregering in stand te houden, dan voor een duurzame en propere energie te zorgen.  

Of dit land de komende winters voldoende elektriciteit zal hebben hangt af van ‘minister’ Tinne Van der Straeten (Groen!). In november 2012 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde goed. Omdat de Franstalige commissieleden de zaal hadden verlaten, namen enkel de Vlamingen aan de stemming deel. Die keurden ‘allen’ de splitsing goed, op Tinne Van der Straeten (Groen!) na, die zich onthield.

Voor die ‘moedige’ BHV-daad kreeg ze een zetel van Ecolo in de Kamer en werd ze nu Vivaldi-minister. Hoe domheid en verraad in dit land beloond worden.

RVW

%d bloggers liken dit: