Het klimaat verandert alle dertig jaren, en niet steeds in dezelfde richting

De opwarming van de aarde is het gevolg van de CO2-uitstoot door de mens. Het is de stelling van het IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change), het machtige organisme, in de schoot van de Verenigde Naties opgericht om de risico’s van de klimaatverandering te evalueren. Deze instelling – zoals vele anderen uit de sfeer van de VN – oefent een ware dictatuur uit op het denken over het klimaat en maakt jacht op wetenschappers(en zij zijn talrijk)die een andere stem laten horen. Elke kritische stem wordt weggelachen en een klimaat-kritische wetenschapper komt gewoon niet aan bod. Hebt u al in ‘De Afspraak’, het sluwe duidings-en praatprogramma van de activistische staatszender VRT één enkele wetenschapper gehoord, die kritisch stond tegenover de opgedrongen schijnwaarheden van het IPCC? Een van de wetenschappers (er zijn er 31.000), die het hele verhaal over de klimaatopwarming betwist, is de Franse professor François Gervais. In een onlangs uitgegeven studie stelt hij dat de hele klimaatopwarming de zwendel van de eeuw is, een regelrechte indoctrinatie. Het klimaat verandert alle dertig jaren, en niet steeds in dezelfde richting… Na 1945 bijvoorbeeld, toen de uitstoot van koolzuurgas (CO2) aanzienlijk begon toe te nemen, is de temperatuur dertig jaar lang gedaald…, om daarna met 0,4% te stijgen. De veranderlijkheid van het klimaat wordt echter door de experten doodgezwegen. De uitstoot van CO2 heeft volgens professor Gervais geen enkele meetbare invloed op het klimaat.

%d bloggers liken dit: