Egyptische ‘Belg’ steekt politieagent neer in het Brusselse Maxmilliaanpark.

Zijn we pessimistisch wanneer we zeggen dat dat slechts een voorbode is van nog meer ellende en kwaad.  De duizenden – deze ‘regering van woorden’ weet zelf niet met hoe velen ze zijn  –  Eritreeërs,  Soedanezen, Afghanen en tutti quanti,   die hier doelloos door de straten slenteren, beloven weinig goeds.  De tijdbom tikt verder.

Het wordt met de dag duidelijker dat ze asielcrisis niet kunnen, mogen of willen oplossen, alle toeters en bellen van de N-VA-excellenties ten spijt.  Schoonmama, de EU van Juncker, Merkel en Verhofstadt in dit geval,  kijkt immers over de schouder mee.  Dus moeten onze ‘leiders’ in het gareel lopen, of het vermanende vingertje gaat de hoogte in.   Bovendien zal belastingbetaler  nog mogen opdraven voor al die onkunde.  De kostprijs van de migratie, een klein 8 miljard euro, is immers even groot als het begrotingstekort.  Hou u dus maar aan uw bretellen, wanneer de regering zich ergens in een of ander kasteel gaat terugtrekken om geld te ‘vinden’.

Zielige vertoning

Begrijpe wie begrijpe kan?  Illegalen, waaronder criminelen die opgesloten werden voor diefstal met geweld, worden in Merksplas en elders vrijgelaten om plaats te maken voor andere illegalen, de zogenaamde transmigranten. Transmigranten is weer zo’n typisch links woord, het woord ‘illegaal’ komt er immers niet in voor.  Aan dat spelletje doen wij niet mee, we noemen die reis- en doorreis-illegalen. Illegaliteit is tot nader order nog altijd strafbaar in dit land.

In 2014 stopte die N-VA haar eisen in de diepvriezer. Het communautaire werd opgeborgen om het begrotingsevenwicht en een streng migratiebeleid voorrang te geven.
Vele goedgelovige Vlamingen liepen in  het verhaal van de N-VA.  Maar al die goede mensen kwamen van een kale reis thuis.
Het regeringswerk houdt het tegendeel in van wat de mensen beloofd werd. In plaats van lagere belastingen kregen we de hoogste fiscale druk.  In plaats van een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een asielinvasie.  En het begrotingstekort stijgt naar 8,2 miljard euro volgens het Planbureau.
Meer en meer gezinnen kunnen het budgettair niet meer aan. En toch blijft de ‘vreemdelingen eerst-politiek’, hoog op de agenda staan.

Denk er aan op 14 oktober
Hoewel het geen federale of Vlaamse verkiezingen zijn, zullen de nationale (zelfs Europese) thema’s vanzelfsprekend meespelen. Vele van die thema’s zijn immers dermate verweven met de plaatselijke problematiek, dat loskoppelen, vluchten voor de realiteit zou betekenen
RVW

%d bloggers liken dit: