In België is oud worden een luxe

Oud worden is blijkbaar een luxe in dit land.

Het verblijf in een rusthuis loopt al snel op tot 1.665 euro per maand.  Bovendien ziet het er niet naar uit dat daar beterschap in komt, integendeel, bevoegden vermoeden dat rekening de komende jaren nog zal stijgen.  Geen sinecure al ge weet dat het gemiddeld pensioen amper 1.300 euro per maand bedraagt.  Weinig hoopgevend voor zeker driekwart van onze bejaarden die nu al met hun pensioen niet rondkomen, en moeten terugvallen op familie of het OCMW om alle kosten te dekken.

Dit  land, dat geld door ramen en deuren gooit wanneer het over de opvang, de begeleiding en het gepamper van vreemdelingen gaat, zou zich eerlijk gezegd moeten schamen.

Wat een vernedering voor onze bejaarden, die hun leven lang hebben gewerkt, om te moeten gaan aankloppen bij hun kinderen of het OCMW. ‘Rijke’ landen blijken niet per se een betere omgeving te zijn voor ouderen dan armere landen. België staat op de 24e plek.  Senioren zijn het best af in Zweden, Noorwegen, Duitsland en Nederland.

Wereldwijd zijn er nu bijna 900 miljoen mensen ouder dan zestig jaar. In 2050 zullen dat meer dan twee miljard mensen zijn.

RVW

%d bloggers liken dit: