Passages uit de Kerstboodschap van de Hongaarse premier Viktor Orbán

“Het christendom is ook een cultuur en een beschaving. Wij leven erin, het is onze leidraad.  Het komt er niet op aan hoeveel mensen naar de kerk gaan of dagelijks bidden.  Ons dagelijks leven is gebouwd op die beschaving.  Men verwijt me geen goed christen te zijn omdat ik  weiger de grenzen  wagenwijd  open te zetten.  Men verwijt me ook een egoïstische eigenliefde.  Eigenliefde betekent ook dat we alles moeten beschermen wat we liefhebben.  Houden van wat we zijn en wie we zijn.  Eigenliefde betekent ook dat we van ons land, onze natie, onze familie, onze cultuur en onze Europese beschaving, moeten houden.  Wij willen niet dat onze kerstmarkten andere benamingen krijgen, en we willen zeker niet dat onze feesten achter betonnen blokken moeten georganiseerd worden.  We aanvaarden niet dat onze kerstfeesten in angst en onzekerheid moeten plaatsvinden en we zullen ook nooit aanvaarden dat onze meisjes en vrouwen  tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode worden lastig gevallen

Ze willen dat we ophouden met te zijn wie we zijn.  Ze willen dat we worden wat we niet willen zijn. Ze willen dat we ons vermengen met mensen van een andere wereld.  Daarop antwoorden we met kracht:  dat willen we niet, dat zullen we niet”.

Laat dat ook onze nieuwjaarsboodschap zijn!

%d bloggers liken dit: