Klimaatbeleid: Vlaams Belang roept op tot realisme

 

Stefaan Sintobin klaagde in het Vlaams Parlement het doemdenken aan met betrekking tot het klimaatbeleid en de onrealistische doelstellingen die de andere partijen formuleren. Hij merkte ook op dat niemand ook maar bij benadering durfde te zeggen hoeveel dit klimaatbeleid ons zal kosten.

Eind vorige week lanceerde de krant De Standaard een offensief met betrekking tot het klimaatbeleid. Zowel vrijdag als zaterdag vulde de thematiek de ganse voorpagina, waarbij er voor werd gepleit om onder meer groene heffingen op te leggen, want “de klimaatopwarming terugdringen kan alleen als we onze levensstijl wijzigen”. “Wake up: eigenlijk moeten we acht keer meer doen dan vandaag”, kopte de links-activistische krant. Alsof het klimaat op onze aardbol zich zou laten leiden door wat er in Vlaanderen gebeurt. De inkt van de krant was nog niet opgedroogd of Groen en SP.a vroegen een actualiteitsdebat aan in het Vlaams Parlement.

Geen eerlijk debat

Tijdens dat debat dat woensdag in het Vlaams Parlement plaatsvond, was Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin de enige die de stem van de nuchtere Vlaming vertolkte die zich afvraagt of alle geformuleerde doelstellingen om de uitstoot te beperken wel realistisch zijn en hoeveel dit ‘klimaatbeleid’ dan wel niet moet kosten. “We moeten miljarden investeren  in een energie-omwenteling, groene energie. Waar gaat u in godsnaam dat geld halen?”, wierp Sintobin de regering en de linkse oppositie voor de voeten. Toen bleef het stil.

Stefaan Sintobin maakte duidelijk dat hij geen klimaatnegationist is – het klimaat verandert wel degelijk, wat de oorzaak ook is – en dat het Vlaams Belang wel degelijk een ecologische partij is. “Maar”,  voegde Sintobin eraan toe, “Ik heb het stilaan wel een beetje gehad met het doemdenken van sommige politici en belangengroepen.” Sintobin klaagde ook aan dat het debat over het klimaat niet op een eerlijke of correcte manier wordt gevoerd. Hij verwees daarbij naar het feit dat men “omwille van taboes weigert de impact van de overbevolking op het klimaat in rekening te nemen”. Ook hekelde ons parlementslid dat men “niet het lef heeft de kernuitstap ter discussie te stellen”.

Hoeveel kost dat?

In een resolutie die CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en SP.a op 23 november 2016 in het Vlaams Parlement samen indienden en dezelfde dag nog goedkeurden, werden allerlei verregaande doelstellingen geformuleerd. Het Vlaams Belang formuleerde ook toen al fundamentele bedenkingen. Stefaan Sintobin verwees naar de doelstellingen van die resolutie en wierp de vraag op hoe realistisch die wel zijn. Zo willen de meerderheidspartijen en de linkse oppositie dat binnen 8 jaar geen gasketels meer mogen worden geplaatst, uiterlijk binnen 17 jaar de laatste wagen met verbrandingsmotor wordt verkocht, tegen 2050 de veestapel moet worden gehalveerd en we tegen dan ook de helft minder vlees moeten eten. Ook dat de regering de volgende jaren honderden windmolens moet bijplaatsen, terwijl de oppervlakte beperkt is en het draagvlak klein.

Oproep tot realisme

Sintobin klaagde de verstikkende politiekcorrecte sfeer aan: “Iedere kritiek, iedere afwijkende mening, wordt afgedaan als baarlijke nonsens en zonder debat van tafel geveegd.”  Stefaan Sintobin deed een oproep voor meer realiteitszin: “De belangrijkste vraag is: zijn de klimaatdoelstellingen wel realistisch. Nog belangrijker, en daar heb ik van niemand een antwoord op gekregen: wie gaat het hele zaakje betalen?

U vindt hier het verslag van het debat.

%d bloggers liken dit: