Meer bosbranden in Sub-Saharisch Afrika dan in het Brazilië van Bolsonaro…

Natuurlijk is elk normaal mens begaan met de natuur en haar/zijn omgeving.  Dat is geen privilege  van de politieke, groene wereldverbeteraars, al willen ze dat zo voorstellen. Maar rond de opwarming van de aarde, die later klimaatverandering werd, wordt een stukje afgelogen. Met de bosbranden in Brazilië is dat niet anders. Als we de leugenpers zouden geloven, dan scheelt het immers geen haar of Jair Bolsonaro loopt zelf met een aansteker en een fles benzine rond.

Nu blijkt dat de omvang van de bosbranden in landen, zoals Angola, Zambia, Tanzania en Congo, even groot, zelfs omvangrijker zijn, dan in Brazilië. Deze branden worden echter noch in de Afrikaanse pers, noch in de internationale pers, noch in de Belgische leugenpers weergegeven. Voor de Afrikaanse pers is dat simpelweg omdat het een zoveel veelvoorkomend en regelmatig verschijnsel is. Daarom het is niet natuurlijk niet minder zorgwekkend.

Afgelopen juni heeft de NASA uitgelegd dat er in deze tijd van het jaar in Afrika veel branden waren. En die zijn niet te wijten aan droogte of vervuiling, maar aan landbouwpraktijken. NASA noemt het “slash and burn”, een techniek die goedkoop en gemakkelijk toe te passen is: het hout wordt gezaagd en verbrand, en de aslaag voorziet het gekapte land van een voedingsrijke laag om de gewassen te helpen bevruchten. Sommige van deze branden zijn dus onder controle… maar niet alle, wijst NASA erop: “branden die zijn ontstaan, kunnen vaak onbeheersbaar worden wanneer de wind of stormen het vuur uit het gebied dat moet worden opgeruimd, verplaatsen”. Het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) heeft een artikel gepubliceerd over branden in Afrika, waarin wordt geschat dat branden momenteel verantwoordelijk zijn voor 25 tot 35% van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.

En terwijl heel de wereld momenteel naar het Amazonegebied kijkt, schat ESA dat Afrika ten zuiden van de Sahara ongeveer 70% van het verbrande gebied in de wereld voor zijn rekening neemt, volgens wereldwijde satellietdatabases….

De waarheid mag gezegd en geschreven worden

%d bloggers liken dit: